PL EN


2018 | 9 | 3 | 346-351
Article title

Analýza praktických zadaní úloh technickej olympiády z pohľadu profesijnej orientácie žiakov základných škôl

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of Practical Assignments of Technical Olympiads from the Point of View of the Professional Orientation of Primary School Pupils
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
The article focuses itsattention to the analysis of practical assignments of the subject competi-tion of Technical Olympiad and points out the possible impact of the competition during the pro-cess of professional choice of pupils.
SK
Článok zameriava svoju pozornosť na analýzu praktických zadaní predmetovej súťaže tech-nická olympiáda a poukazuje na možný vplyv súťaže pri profesijnom rozhodovaní žiakov.
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
346-351
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
  • Mgr. Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika
References
  • Dunčáková, L. (2013). Kariérové poradenstvo pre žiakov stredných škôl. Bratislava: MPC.
  • Kozík, T., Lukáčová, D., Kuna, P. (2016). Úloha technického vzdelávania v spoločnosti. Edukacja – Technika – Informatyka, 2, 114–120.
  • Kožuchová, M., Pavelka, J. (2007). Požiadavky na vedecko-technickú gramotnosť absolventa základnej školy. Brno: PdF MU.
  • Lukáčová, D. (2009). Úroveň vyučovania technickej výchovy v súčasnej škole. Journal of Tech-nology and Information Education, 1 (1), 92–95.
  • Pišut, J. (2011). Starostlivosť o talenty a o ich učiteľov. Pedagogické rozhľady, 2, 12–14.
  • Rúžičková, M. (2010). Talentované deti. Stiahnuté z: https://slovensko.hnonline.sk/344062-talentovane-deti (26.05.2018).
  • Svoboda, M., Krejčírová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajícich. Praha: Portál.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2919411a-a252-46d1-846b-ddfc4e6a4e30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.