PL EN


2014 | 183 cz 2 | 11-21
Article title

Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego

Content
Title variants
EN
The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation Activities on the Example of the Malopolska Province
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The smooth functioning of the organization in the knowledge economy depends odt cooperation with R & R. Cooperation generates many benefits for the parties, which shall take it. However, taking it should also take into account the associated limitations, barriers. The purpose of this article is to assess the co-operation in the province of Malopolska, an indication of the potential benefits and limitations, and directions for its improvement.
Year
Volume
Pages
11-21
Physical description
Contributors
References
  • Nauka i Technika. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
  • Inwestycje i środki trwałe. Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych, Warszawa 2012.
  • Nauka i technika. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
  • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006. http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/90AF42C4-A420- 4BF9-9CE8-08C28B8E4FFE/50360/KierunkiPL.pdf
  • Kulawczuk P.: Konstruowanie modeli biznesowych współpracy nauki i biznesu w realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W: Budowa współpracy nauki z biznesem, Przedsiębiorczy Uniwersytet, Warszawa 2010.
  • Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2012 roku. Raport z badania ewaluacyjnego on-going realizacji RSI województwa małopolskiego 2008-2013. http://www.malopolska.pl/Lists/Publications/Publications/117/Files/Ocena%20tran sferu%20wiedzy%20i%20powi%C4%85za%C5%84%202012.pdf
  • Podręcznik Frascati. Pomiar działalności naukowo-badawczej. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo- -rozwojowej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
  • Raport. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006. http://www.nauka.gov.pl/g2/ oryginal/2013_05/587cda2f54dd2a0efcedade2d7fcc04e.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29199904-d74c-450c-97a4-26d570e921e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.