PL EN


2016 | 19 | 1(41) | 5-20
Article title

Czasopisma warszawskie w pierwszych latach istnienia Królestwa Polskiego: „Ćwiczenia Naukowe” (1818) i „Pamiętnik Naukowy służący za dalszy ciąg Ćwiczeń Naukowych” (1819)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Już kilka lat po kongresie wiedeńskim (1815) nastąpiło ożywienie czasopiśmiennictwa Królestwa Polskiego. Wówczas zaczęły wychodzić także warszawskie periodyki absolwentów Gimnazjum Wołyńskiego „Ćwiczenia Naukowe” (1818) w następnym roku przekształcone w „Pamiętnik Naukowy służący za ciąg dalszy »Ćwiczeń Naukowych«” (1819). Chociaż ich żywot był krótki, zaś one same nie stały się pismami budzącymi intelektualne spory i dyskusje, to jednak przyczyniły się one do intelektualnego rozbudzenia społeczeństwa, zaś popularyzując literaturę piękną stały się symptomem ożywienia życia literackiego
Year
Volume
19
Issue
Pages
5-20
Physical description
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie. Instytut Kulturoznawstwa
References
 • Chałasiński J., Czasopisma naukowe warszawskie w latach Królestwa Kongresowego (1815–1830), „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” 1954, t. 4.
 • Danilewiczowa M., Tymon Zaborowski. Życie i twórczość (1799–1828), Warszawa 1933.
 • Kempa A., Programy redakcyjne i dążenia polskiej prasy literackiej w I ćwierci XIX wieku, „Prace Polonistyczne” 1971, rocz. XXVII.
 • Kowalska A., Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815–1822, Warszawa 1961.
 • Kucharzewski J., Czasopiśmiennictwo polskie w XIX wieku w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracji. Zarys bibliograficzno-historyczny, Warszawa 1911.
 • Libera Z., „Ćwiczenia Naukowe” i „Pamiętnik Naukowy” (Uwagi i obserwacje), „Prace Polonistyczne”, seria XXXII, 1976.
 • Łojek J., Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815–1830, Warszawa 1966.
 • Pusz W., Nowy parnas przedromantycznej Warszawy. Bruno Kiciński i grono jego współpracowników, Wrocław 1979.
 • Stankiewicz-Kopeć M., Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817–1828, Kraków 2009.
 • Stempniak A., Warszawa Józefa Korzeniowskiego, [w:] Romantycy i Warszawa, red. S. Makowski, Warszawa 1996.
 • Szmyt A., Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805–1833, Olsztyn 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/3056
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-291c7e14-1513-4e70-8cb9-88bdbfa2584f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.