PL EN


2017 | 9(45) | Numer specjalny | 241-245
Article title

Realizacja myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego w formacji i działalności członków Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

Title variants
EN
Realization of the Pedagogical Thoughts of Blessed Edmund Bojanowski in the Formation and Activity of the Association of Blessed Edmund Bojanowski Family
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edmund Bojanowski – wielki społecznik, patriota i zwolennik koncepcji pedagogicznej wychowania integralnego. Skutecznie działał na rzecz odrodzenia narodu i własnego środowiska, zwłaszcza wiejskiego. Jego myśl i dzieło aktualnie realizuje Stowarzyszenie Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego. Dla jego członków priorytet stanowi formacja, która dynamizuje do niesienia konkretnej pomocy potrzebującym i gromadzenia różnych środowisk wokół dobra.
EN
Edmund Bojanowski – was a great community worker, patriot and proponent of the pedagogic idea of integral education. He efficiently worked for the rebirth of the nation and the environment, especially the rural one. His ideas and work are currently fulfilled by the Association of Blessed Edmund Bojanowski Family. The formation, which is a priority for its members, reinvigorates to support people in need and congregate around the goodness various communities.
References
  • Grocholewski, Z. (2014). Bł. Edmund Bojanowski w dynamizmie twórczej miłości. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.
  • Jan Paweł II (1999). Homilia wygłoszona w Warszawie 13 czerwca 1999 r. W: VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny (s. 171-176). Olsztyn: WD Kurii Metropolitalnej.
  • Opiela, M.L. (red.) (2016). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Episteme.
  • Opiela, M. (2013). Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2926f0f9-c083-441d-a8dc-8d58a68067cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.