PL EN


2013 | 4 | 3 | 23-33
Article title

Koncepcja franczyzy jako strategii restrukturyzacji zadłużenia upadłego przedsiębiorstwa — case study

Content
Title variants
EN
Franchising as A Strategy for The Restructuring of The Bankrupt Enterprises — Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona została spektakularna koncepcja wykorzystania franczyzy jako strategii restrukturyzacyjnej upadającego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj ta forma współpracy dedykowana jest znanym oraz posiadającym ugruntowaną i wiarygodną pozycję rynkową markom. Jak wykazali autorzy opracowania, franczyza w specyficznych realiach rynkowych, może stanowić strategię ratowania upadającego przedsiębiorstwa. Omawiane w artykule studium przypadku zostało oparte na przykładzie pierwotnie ogłoszonej przez sąd w 2012 r. upadłości układowej, w wyniku problemów finansowych przedsiębiorstwa z branży FMCG. Z uwagi na to, iż delikatesy funkcjonujące pod nową marką: BOMI Smak Tradycji, w dalszym ciągu funkcjonują w tle toczącego się postępowania upadłościowego jednostek stanowiących trzon centrali grupy kapitałowej BOMI, analizowany przykład wykorzystania franczyzy, w restrukturyzacji upadającego dłużnika, jest w dalszym ciągu niezakończony. Trudno tym samym na tym etapie realizacji przez spółkę opisywanej w artykule strategii w pełni ocenić możliwość praktycznego stosowania franczyzy w restrukturyzacji upadłego przedsiębiorstwa.
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
23-33
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, alicja.antonowicz@ug.edu.pl
 • Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, e-mail: pawel.antonowicz@ug.edu.pl, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, pawel.antonowicz@ug.edu.pl
References
 • 1. Antonowicz A. (2010), Franchising — uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Novae Res, Gdynia.
 • 2. Antonowicz P., Szreder P. (2013), Spektakularne upadłości przedsiębiorstw FMCG w Polsce w 2012 r. na przykładzie wybranych podmiotów Grupy Kapitałowej BOMI SA, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Managament and Finance” Vol. 11, No. 1/3.
 • 3. Bomi otworzyło pierwsze delikatesy franczyzowe, dostępny na stronie: http://www.bomi.pl/8/ news,29/bomi/aktualnosci/bomi_otworzylo_pierwsze_delikatesy_franczyzowe.html, dostęp dnia 24.06.2010.
 • 4. http://www.bomi.pl/7/bomi/aktualnosci.html
 • 5. Karendys E. (2012), Bomi powraca jako franczyza. W Gdańsku otwarto pierwszy sklep, dostępny na stronie: http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,124733 65, dostęp dnia 12.09.2012.
 • 6. Karendys E. (2013), Bomi upada. Złe lokalizacje, rozbudowana struktura, sposób zarządzania, kryzys, dostępny na stronie: http://m.trojmiasto. gazeta.pl/trojmiasto/1,106540,13529789,Bomi_upada_Zle_lokaliza cje_rozbudowana_struktura_.html, dostęp dnia 08.03.2013.
 • 7. Kaszuba K. (2013), Nowa sieć na Pomorzu — Bomi Smak Tradycji, dostępny na stronie: http://wiadomoscihandlowe.pl/2013/01/nowa-siec-na-pomorzu-bomi-smak-tradycji/, dostęp dnia 20.01.2013.
 • 8. Klein J. (2012), Sklepy Bomi przejdą pod franczyzę. Administracja i kadra zredukowane do minimum, dostępny na stronie: http://www.dziennik baltycki.pl/artykul/ 649093, dostęp dnia 03.09.2012.
 • 9. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 54 z 16 marca 2012 (a) roku
 • 10. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 194 z 5 października 2012 (b) r.
 • 11. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 227 z 22 listopada 2012 (c) r.
 • 12. Murray I. (2006), Przewodnik po franczyzie, Helion, Gliwice.
 • 13. Raport o franczyzie w Polsce 2012 (2013), Profit System Sp. z o.o., Warszawa.
 • 14. Raport o rynku franczyzy 2013 (2013), dostępny na stronie: http://franchising.pl/aktualnosci/raporty/, dostęp dnia 09.06.2013.
 • 15. Stawicka M.K. (2009), Franczyza — droga do sukcesu, Helion, Gliwice.
 • 16. Stecki L. (1997), Franchising, TNOiK, Toruń.
 • 17. Wąsikowski A. (2013), System franczyzowy jako narzędzie zmniejszające ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Adamska A., Mączyńska E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • 18. Ziółkowska M.J. (2010), Franczyza — nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29273cc8-6ef7-440d-82d0-dd341f98686b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.