PL EN


Journal
2012 | 1 | 1 | 165-166
Article title

Strategije učenja i poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika

Authors
Content
Title variants
EN
The Strategies of Learning and Teaching Croatian as the Second Language
Languages of publication
HR
Abstracts
HR
Odsjek za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje u sklopu bilateralne suradnje Republike Hrvatske i Republike Austrije, a u suradnji s austrijskom udrugom Kulturkontakt, u siječnju 2011. godine započeo je provedbu projekta Strategije učenja i poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika, pod vodstvom savjetnica Agencije Marijane Češi i Sanje Milović. Riječ je o dvogodišnjem projektu stručnoga usavršavanja učitelja, ravnatelja i stručnih suradnika za rad s učenicima kojima hrvatski nije materinski jezik. Tijekom projekta u koji je uključeno 25 sudionika iz čitave Hrvatske provedena su četiri dvodnevna modula. Na njima su kao predavači sudjelovali austrijski i hrvatski stručnjaci za područje primijenjene lingvistike, interkulturalne pedagogije, metodike stranih jezika te za poučavanje hrvatskoga kao inoga (drugoga, nasljednoga i stranoga) jezika.
EN
Department of International Cooperation of the Agency for Education as part of the bilateral cooperation between the Croatia and the Republic of Austria , in cooperation with the Austrian Association Kulturkontakt , in January 2011 began the implementation of a strategy of learning and teaching Croatian as a second language , under the guidance counselor Agency Marijana Češi and Sanja Milovic . It is a two-year project of professional training of teachers , superintendents and associates to work with students who do not speak Croatian as a first language. During the project, which included 25 participants from all over the Croatia was conducted in four two-day modules . Lecturers included Austrian and Croatian experts in the field of applied linguistics , intercultural pedagogy, methodology of foreign languages ​​and teaching Croatian as INOGATE ( second , hereditary and foreign) language
Journal
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
165-166
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-292f8124-a3c4-427d-b992-ea169192fe41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.