PL EN


2016 | 3 | 2 | 85-98
Article title

Strategie dywersyfikacji w polskich spółkach publicznych w 2014 roku

Content
Title variants
EN
Diversification strategies in Polish listed companies in 2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było określenie zakresu realizowanej przez spółki publiczne w Polsce w 2014 r. dywersyfikacji produktowej oraz jej wpływu na realizowane przez te spółki wyniki. Na potrzeby realizacji powyższego celu przyjęto dwie hipotezy badawcze: H1 – stopa wzrostu makrosektora, w którym działa spółka, wpływa negatywnie na zakres dywersyfikacji jej działalności oraz H2 – zakres dywersyfikacji spółki wpływa pozytywnie na jej wyniki. Po przeprowadzeniu badań na próbie 398 spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie w ramach czterech modeli z wykorzystaniem analizy regresji wielorakiej stwierdzono brak podstaw do przyjęcia obu hipotez badawczych.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
85-98
Physical description
Contributors
 • Dr hab., Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Zarzżdzania, Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, zmatyjas@uni.lodz.pl
References
 • Amihud Y., Lev B. (1999), Dśs Corporate Ownership Structure Affect Its Strategy Towards Diversification?, „Strategic Management Journal”, Vol. 20.
 • Ansoff I. (1957), Strategies for diversification, „Harvard Business Review”, Vol. 35.
 • Blackburn V. L., Lang J. R., Johnson K. H. (1990), Mergers and Shareholders Returns: The Roles of Acquiring Firm’s Ownership and Diversification Strategy, „Journal of Management”, Vol. 16.
 • Carney M., Gedajlovic E. (2002), The Coupling of Ownership and Control and the Allocation of Financial Resources: Evidence from Hong Kong, „Journal of Management Studies”, Vol. 39, No. 1.
 • Castaner X., Kavadis N. (2013), Dśs Good Governance Prevent Bad Strategy? AStudy of Corporate Governance, Financial Diversification, and Value Creation by French Corporations, 2000–2006, „Strategic Management Journal”, Vol. 34.
 • David P., O’Brien J. P., Yoshikawa T., Delios A. (2010), Do Shareholders or Stakeholders Appropriate the Rents from Corporate Diversification? The Influence of Ownership Structure, „Academy of Management Journal”, Vol. 53.
 • Dess G. G., Gupta A., Hennart J. F., Hill C. W. L. (1995), Conducting and Integrating Strategy Research at International, Corporate, and Business Levels: Issues and Directions, „Journal of Management”, Vol. 21.
 • Ganco M., Agarwal R. (2009), Performance Differentials between Diversifying Entrants and Entrepreneurial Start-Ups: A Complexity Approach, „Academy of Management Review”, Vol. 34, No. 2.
 • Gary M. S. (2005), Implementation Strategy and Performance Outcomes in Related Diversification, „Strategic Management Journal”, Vol. 26.
 • Gomez-Mejia L. R., Makri M., Kintana M. L. (2010), Diversification Decisions in Family-Controlled Firms, „Journal of Management Studies”, Vol. 47.
 • Helfat C. E., Eisenhardt K. M. (2004), Inter-Temporal Economies of Scope, Organizational Modularity, and the Dynamics of Diversification, „Strategic Management Journal”, Vol. 25.
 • Hitt M. A., Hoskisson R. E., Ireland R. D. (1994), A Mid-Range Theory of the Interactive Effects of International and Product Diversification on Innovation and Performance, „Journal of Management”, Vol. 20.
 • Hutzschenreuter T., Horstkotte J. (2013), Performance Effects of Top Management Team Demographic Faultlines in the Process of Product Diversification, „Strategic Management Journal”, Vol. 34.
 • Jeżak J. (1990), Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jeżak J. (2010), Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Keats B. W. (1990), Diversification and Business Economic Performance Revisited: Issues of Measurement and Causality, „Journal of Management”, Vol. 16.
 • Lubatkin M., Rogers R. C. (1989), Diversification, Systematic Risk, And Shareholder Return: A Capital Market Extension of Rumelt’s 1974 Study, „Academy of Management Journal”, Vol. 32.
 • Matusik S. F., Fitza M. A. (2012), Diversification in the Venture Capital Industry: Leveraging Knowledge under Uncertainty, „Strategic Management Journal”, Vol. 33.
 • Matyjas Z. (2013), Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach. Podejście dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Matyjas Z. (2016), Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw – przegląd badań światowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 420, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Ng D. W. (2007), A Modern Resource Based Approach to Unrelated Diversification, „Journal of Management Studies”, Vol. 44.
 • Rumelt R. P. (1974), Strategy, structure, and economic performance, Boston, Harvard University.
 • Singh M., Mathur I., Gleason K. C. (2004), Governance and Performance Implications of Diversification Strategies: Evidence from Large U.S. Firms, „The Financial Review”, Vol. 39.
 • Su W., Tsang E. W. K. (2015), Product Diversification and Financial Performance: The Moderating Role of Secondary Stakeholders, „Academy of Management Journal”, Vol. 58.
 • Tallman S., Li J. (1996), Effects of International Diversity and Product Diversity on the Performance of Multinational Firms, „Academy of Management Journal”, Vol. 39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-292fa532-6695-440a-a29e-f1a4a58c3ba9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.