PL EN


2013 | 32 | 394-406
Article title

Stan realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 30 czerwca 2012 r.

Authors
Content
Title variants
EN
Implementation state of projects supporting the information society development, resourced from the European Founds – 30 June 2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stan realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 30 czerwca 2012 r.
EN
The subject of the article is a review of the operational programs, including projects concerning the information society, e administration and the broadband infrastructure. Next, the purpose of that, is showing a state the projects implementation at 30 June 2012. Through the prism of allocation the number of projects and financial resources (of the total value and the funds), both in the scale of the country, as well as in individual regions, activities of self government units, enterprises and other organizational forms. In the first part of the paper presents an overview of the
Year
Issue
32
Pages
394-406
Physical description
Contributors
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego , a.stolarczyk@itl.waw.pl
References
 • Błaszczuk A, Brdulak J.J, Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2004.
 • Ćwikliński M., Wiedza zarządzana kluczem sukcesu, „Manager” 1999, nr 4.
 • Edvinsson L., Malone A.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 • Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 • Nowakowski K., Wiedza w organizacji – szanse i zagrożenia, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 1.
 • Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-miczna, Kraków 2002.
 • Skrzypek A., Związki pomiędzy efektywnością organizacji i doskonaleniem jakości [w:] Wybrane aspekty zarządzania jakością, red. M. Salerno-Kochan, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2013.
 • Skrzypek A., Przydatność pracowników wiedzy w doskonaleniu zarządzania w warun-kach GOW [w:] Pracownicy wiedzy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
 • Thomas D., Keithley T., Knowledge management Improves Performance, ACCE Inter-national Transaction” 2002.
 • Zimmerman K.A., Can you measure returm of Knowlewdge, KMW World Magazine, 2003, vol. 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-292ffeb1-ad11-44ec-880d-5ab34e72f06e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.