PL EN


2019 | 70 | 128–131
Article title

Analiza kompozycji chemicznej emalii i naczynia z Łęgu Piekarskiego

Authors
Title variants
EN
Analysis of the Chemical Composition of the Enamel and the Vessel from Łęg Piekarski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The chemical composition of the vessel with an enameled zoomorphic spout from Łęg Piekarski was analyzed in the Bio- and Archaeometry Laboratory of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences. An Artax X-ray spectrometer was used. The body, both handle mounts, and enamel were analyzed (Fig. 1). As a result, raw material was identified. The vessel was made of tin bronze, and the zoomorphic mount was made of leaded tin bronze (Table 1). The red enamel was made of high-leaded sodium glass (Table 2).
Keywords
Year
Volume
70
Pages
128–131
Physical description
Contributors
author
 • Laboratorium Bio- i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
References
 • Bitner-Wróblewska A., Stawiarska T. 2009: Badania technologiczne wschodnioeuropejskich zabytków zdobionych emalią, [w:] A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska (red.), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam, Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, 303–351.
 • Boucher S. 1973: Pline L‘Ancien, H.N., XXXIV: plumbum argentarium, Revue belge de Philologie et d’Histoire LI/1, 62–67.
 • Davis M. 2014: Technology at the Transition. Relationships between culture, style and function in the Late Iron Age determined through the analysis of artefacts, mps dysertacji w School of History Archaeology and Religion, Cardiff University (http://orca.cf.ac.uk/73215/12/Updated%202015davismphd.pdf).
 • Drescher H. 1958: Der Überfangguss. Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Metalltechnik, Mainz.
 • Henderson J. 1991: Technological Characteristic of Roman Enamels, Jewellery Studies 5, 65–76.
 • Hensel Z. 1996: Produkcja wyrobów ze stopów miedzi na Kujawach w świetle badań chemicznych, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.), Metalurgia brązu pradziejowych społeczeństw Kujaw, w świetle źródeł archeologicznych, Studia i materiały do dziejów Kujaw 7, Poznań, 131–193.
 • Miazga B. 2007: Rentgenowska analiza fluorescencyjna w archeologii, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne XLIX, 373–380.
 • Niewęgłowski A. 1991: Produkcja i pochodzenie rzymskich naczyń „brązowych” w świetle analiz metaloznawczych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XL/3, 279–314.
 • Stawiarska T. 1984: Szkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski. Studium technologiczne, Bibliotheca Antiqua 19, Wrocław.
 • Stawiarska T. 2018: Badania technologiczne ostrogi emaliowanej z Janówka. Próba określenia pochodzenia, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska et alii (red.), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65 rocznicę urodzin. Tom I, Lublin, 354–363.
 • Wielowiejski J. 1986: Die spätkeltischen und römischen Bronzegefäße in Polen, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 66 (1985), 123–321.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29313ab6-86b7-4d48-88cb-b30f9231b0b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.