PL EN


2017 | 1 (19) W kręgu badań językoznawczych | 243-257
Article title

„Jest nas coraz więcej i coraz więcej będzie nas umierać”. O Grochowie Andrzeja Stasiuka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Andrzej Stasiuk’s collection of short stories Grochów (2012) is a sentimental reminiscence of the author’s childhood and youth. Stasiuk recalls events from the past: happiness and ease are replaced by pain, loneliness, sickness and death. The author of the article explains how the feeling of emptiness and loss is created by the writer, for whom the idea of loss is the main theme of the book. The aim of the text is to interpret Grochów, according to the category of
Keywords
EN
Contributors
 • Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, n.e.zorawska@gmail.com
References
 • Augé M., 2009, Formy zapomnienia, przeł. Turczyn A., Kraków.
 • Bieńczyk M., 2012, Krótka książka o umieraniu, „Przekrój”, nr 15.
 • Brzezińska M., 2012, Tanatologia codzienna, „Wyspa”, nr 2.
 • Caruth C., 2015, Traumatyczne przebudzenia (Freud, Lacan i etyka pamięci), w: Łysak T., red., Antologia studiów nad traumą, przeł. Bilczewski T. i in., Kraków.
 • Czempka­‑Wewióra M., 2011, „Pisanie z pamięci” – strategie narracyjne we współczesnej literaturze autobiograficznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 2.
 • Franaszek A., 2012, Popiół nad lasem: Stasiuk o czułości, „Tygodnik Powszechny”, nr 15.
 • Ignatiuk E., 2013, Totemy i fetysze, „Akcent”, nr 1.
 • Krzymianowski G., 2012, „Bo przecież nie od razu jesteśmy śmiertelni”, „Twórczość”, nr 10.
 • Majcherek J., 2012, Towarzystwo śmierci, „Zeszyty Literackie”, nr 2.
 • Okupnik M., 2012, Fenomen pamięci. O trudnościach badań narracji autobiograficznych o utracie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 41.
 • Orski M., 2012, Umykanie nicości, „Nowe Książki”, nr 7.
 • Piętniewicz M., 2012, Metafizyka pamięci, „Nowa Dekada Literacka”, nr 1–2.
 • Rojek P., 2011, „Coś musi zostać odrzucone, by to, co pozostało, zyskało na znaczeniu”. Prozy środkowoeuropejskie Andrzeja Stasiuka – zatrata i odzyskanie, w: Jarzębski J., Momro J., red., Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, Kraków.
 • Sobolewska J., 2012, Elegia dla przyjaciół, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ ksiazki/1525465,1,recenzja­‑ksiazki­‑andrzej­‑stasiuk­‑grochow.read [dostęp: 13.05.2016].
 • Stasiuk A., 2012, Grochów, Warszawa.
 • Widera­‑Wysoczańska A., 2011, Istota traumy prostej i złożonej, w: Widera­‑Wysoczańska A., Kuczyńska A., red., Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje, Warszawa.
 • Widera­‑Wysoczańska A., Kuczyńska A., 2011, Wprowadzenie do problematyki interpersonalnej traumy, w: tychże, red., Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje, Warszawa.
 • Życie to jednak strata jest. Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką, 2015, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29323425-e88d-42f8-951b-4f48ee4d63d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.