PL EN


2013 | 6 | 2(19) | 181-186
Article title

Morski Oddział Straży Granicznej w systemie zarządzania kryzysowego

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa należy do najważniejszych zadań każdego państwa. Główną rolę odgrywa w tym Straż Graniczna, która dla wykonana swoich zadań tj.: zwalczanie zorganizowanej przestępczości, niedopuszczenie do przemytu towarów na przejściach granicznych i na granicy morskiej oraz wykrywanie sfałszowanych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej-musi działać wielopłaszczyznowo. W tym celu współpracuje ze: Strażą Graniczną, Siłami Zbrojnymi RP, Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warunkiem dobrej i efektywnej współpracy między tymi organami jest odpowiedni system prawny, własne procedury postępowania oraz sprawnie działający przepływ informacji. Należy zwrócić uwagę na ważną rolę przepisów prawnych dotyczących ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. W sposób precyzyjny określają one obszary działalności i metody działania podmiotów biorących udział w ochronie granicy państwowej.
Keywords
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
  • Czasopismo Polska Zbrojna, (w:) Ziółkowski S., W ochronie granicy państwowej, Wydawnictwo Czasopisma Wojskowe. Warszawa 1990, z dn. 12.06.1995 r.
  • Leksykon wiedzy wojskowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1979
  • Wiśniewski B., Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, Akademia Obrony Narodowej. Warszawa 2006
  • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber. Warszawa 1999
  • Czasopismo Myśl wojskowa nr 2, w: Mróz W., Współdziałanie wojsk, Wydawnictwo MON Prasa Wojskowa, Warszawa 1950-2007
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 6 poz. 50)
  • Ustawa o Straży Granicznej, rozdział 1 art. 2 (Dz. U. Nr 171 poz. 1399 z 2002 r.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-293c713d-648c-4b81-a4f2-56fb9cb1695a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.