PL EN


2018 | 1 (17) | 116-127
Article title

Anomia prawna i bezkarność konsekwencją outsourcingu działań militarnych (case study)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W okresach dynamicznych przeobrażeń i zmian znajdują one w przestrzeni normatywno-aksjologicznej – rozsadzając ją – przełożenie na różnorodne procesy dezintegracji oraz niespójności. Autor, określając pole rozważań, po zdefiniowaniu podstawowych pojęć w nich użytych, zdiagnozował konsekwencje outsourcingu działań militarnych, takich jak anomia (w tym: anomia prawna) oraz bezkarność (tu rozumiana jako brak odpowiedzialności), a następnie dokonał jakościowego podsumowania rozważań. Autor korzystał (nierzadko konfrontując odmienne wersje anglo- i polskojęzyczne) z licznych źródeł po ich krytycznym przeglądzie. Celem rozważań jest zdiagnozowanie na wybranym przykładzie (case study) konsekwencji outsourcingu działań militarnych – takich jak anomia (także: anomia prawna) i bezkarność. W analizowanym case study można wskazać na nowe wymiary więzi outsourcingowych w przestrzeniach związanych z funkcjonowaniem władzy politycznej w kontekście konsekwencji outsourcingu szeroko rozumianych (sensu largo) działań militarnych: aksjologiczno-wiedzowe (podzielane systemy wartości i wiedza niejawna, tacit knowledge), kadrowo-biznesowe (wspólne korzyści nieformalnych grup interesów) i teleologiczno-wykonawcze
Year
Issue
Pages
116-127
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-293ce1bf-c610-49c2-8d3e-bc6645d4b555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.