PL EN


2017 | 480 | 89-97
Article title

Puste kalorie a rachunkowość, czyli o kosztach niewykorzystanych zasobów

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza kosztów niewykorzystanych zasobów jako kategorii rachunkowej w perspektywie semiotycznej, tj. w aspekcie semantycznym, syntaktycznym i pragmatycznym. Dla realizacji celu przyjęto metody analizy opisowej i porównawczej. W aspekcie semantycznym przeanalizowano elementy „znaków” określających koszty niewykorzystanych zasobów, tj. zarówno element znaczący (signifiant), czyli terminy desygnujące koszty niewykorzystanych zasobów, jak i element znaczony (signifié), czyli to, co się pod tymi pojęciami kryje. Zidentyfikowano i omówiono osiem terminów używanych dla określenia tych kosztów. W aspekcie syntaktycznym określono problemy związane z ujmowaniem, rozliczaniem i prezentacją kosztów niewykorzystanych zasobów oraz ich wpływem na ocenę rentowności. W aspekcie pragmatycznym zwrócono uwagę na potencjalne trudności z rozumieniem i interpretacją kosztów niewykorzystanych zasobów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29453644-d8b9-452c-bd4d-5febf685002f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.