PL EN


2012 | 3 | 444-446
Article title

Zjawisko przemocy w rodzinie występujące wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
  • Wójcicka A, Stodulska-Blaszke A. Przemoc domowa – różne definicje, różne reakcje – przegląd piśmiennictwa. Curr Probl Psychiatry 2010; 11(2): 137−141.
  • Drobnik J, Susło R, Trnka J. Rola dokumentacji medycznej POZ w wykrywaniu przypadków przemocy w rodzinie.Przew Lek 2009; 1: 266−268.
  • Kawula S. Przemoc we współczesnym świecie − profilaktyka i resocjalizacja. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku.T. IV. Warszawa: PWN; 2006: 1074−1082.
  • Karakuła H, Łukasik P, Juchnowicz D, i wsp. Związek pomiędzy przemocą ze strony partnera a występowaniem skarg i chorób somatycznych. Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 205−209.
  • Wawrzyniak J, red. Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej; 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29473fe0-8a81-45d1-87ac-fd966772a4c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.