PL EN


2015 | 4 | 2 | 106-115
Article title

Przepisy przejściowe ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz k.p.c.

Authors
Content
Title variants
EN
Inter-temporal provisions of the 2014 Amending Act of the Competition and Consumer Protection Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest analizie zagadnień intertemporalnych związanych z wejściem w życie z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz k.p.c. Sformułowano w nim propozycję wykładni przepisów dotyczących aspektów prawa międzyczasowego odnoszących się do poszczególnych znowelizowanych instytucji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Regulacja intertemporalna ustawy nowelizującej została zestawiona z dotychczasowymi unormowaniami w tym zakresie w poprzednich ustawach antymonopolowych oraz ustawach nowelizujących.
EN
This paper deals with the temporal aspects resulting from the Act of 10th June 2014 amending the Act on Competition and Consumer Protection and the Code of Civil Procedure (“Amending Act”), which influence the interpretation and application of various legal institutions of the Act on Competition and Consumer Protection.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
106-115
Physical description
Dates
online
2015-04-30
printed
2015-04-30
Contributors
author
  • Zakład Prawa Europejskiego, Instytut Nauk Politycznych, Polska Akademia Nauk
References
  • Piszcz A. [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Beck 2014, Wyd. 2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29483420-f1c9-458e-875f-8889f884e646
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.