Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYTWARZANIEM BIOGAZU ROLNICZEGO W POLSCE

Content

Title variants

EN
CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL BIOGAS MANUFACTURERS IN POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji jest charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. Głównym celem opracowania była porównawcza ocena potencjałów technicznych instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w Polsce w podziale na regiony i województwa. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule były parametry techniczne instalacji wytwarzających biogaz rolniczy, w tym roczna wydajność instalacji, zainstalowana moc układu (elektryczna i cieplna) oraz roczna wydajność instalacji do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła.
EN
The publication discusses the characteristics of agricultural biogas manufacturers in Poland. The main objective of the study was a comparative evaluation of the technical potential of existing installations for the production of agricultural biogas in Poland by region and voivodeship. The article discusses the technical parameters of agricultural biogas manufacturing installations, including annual yield, installed power (electrical and thermal), as well as their annual electrical and thermal output

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bień B., 2010. Biogazownia rolnicza elementem programu gospodarki odpadami i wytwarzania zielonej energii w gminie. Inż. Ochr. Środ. 13, 1, 17-27.
 • Bukowski M., 2012. Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat. 12, 4, 14-24.
 • Fugol M., Szlachta J., 2010. Zasadność używania kiszonki z kukurydzy i gnojowicy świńskiej do produkcji biogazu. Inż. Roln. 1, 169-174.
 • http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1639&Itemid=631 [dostęp: 27.12.2012].
 • http://www.bmelv.de [dostęp: 26.02.2013].
 • http://www.poldanor.com.pl [dostęp: 15.02.2013].
 • Jasiulewicz M., 2011. Rozwój energetyki w rolnictwie polskim. Rocz. Nauk. SERiA 8, 5, 23.
 • Jesionek J., Soliński I., 2004. Biomasa – ekologiczne i odnawialne paliwo XXI wieku. Polityka Energetyczna 7, 1, 37-116.
 • Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. 2010. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Kosewska K., Kamiński J.R., 2008. Analiza ekonomiczna budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych w Polsce. Inż. Roln. 1, 189-194.
 • Kumar S., Kwon HT., Choi KH., Lim W., Cho JH, Tak K., Moon I. 2011. LNG: An eco-friendly cryogenic fuel for sustainable development. Applied Energy 88, 4265-4271.
 • Piwowar A., 2011. Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010. J. Agribus. Rural Dev. 3, 71-79.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 2006. Dz. U. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.
 • Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. 2012. Załącznik do Zarządzenia Nr 181/2012/Z Prezesa ARR z dnia 12 grudnia 2012 r., Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-294b8d9a-01b1-4594-9a40-8a853a9befe4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.