PL EN


2016 | 14 | 46-57
Article title

Subkultury młodzieżowe w kontekście marginalizacji przestrzeni miejskiej. Strategie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na przykładzie funkcjonowania subkultury hip-hopowej w Warszawie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowe założenie niniejszego artykułu zogniskowane jest wokół analizy korelacji pomiędzy pojęciami subkultur młodzieżowych, marginalizacji przestrzeni miejskiej i wykluczenia społecznego w zakresie autorskiego ujęcia analitycznego oraz autorskich badań empirycznych. Artykuł obejmuje zatem prezentację propozycji definicyjno-teoretycznych (w świetle rozwoju funkcjonowania subkultur młodzieżowych) oraz prezentację aplikacji rezultatów badań w ramy działalności trzeciosektorowej. Subkultury młodzieżowe sta¬nowią rezultat procesu marginalizacji przestrzeni miejskiej, będąc jednocześnie potencjalnym czynnikiem zarówno rozwoju marginalizacji, jak również niwelowania jej zakresu. W tym kontekście zaakcentowany został przede wszystkim stosunkowo mniej obecny w literaturze przedmiotu aspekt prorozwojowego i re¬adaptacyjnego potencjału subkultur. Prezentacja rezultatów jakościowych terenowych badań warszawskiej subkultury hip-hopowej, badań determinacji i indywidualnych motywacji wejścia w struktury warszawskiej subkultury hip-hopowej, analizy treści utworów muzycznych autorstwa przedstawicieli warszawskiej subkultury hip-hopowej umożliwiła rozwinięcie kategorii subkultur kontestacji alternatywnej (w oparciu o koncepcję kontestacji alternatywnej T. Palecznego). Następnie, na podstawie modelu wyjaśniającego funkcjonowanie warszawskiej subkultury hip-hopowej stworzono model strategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zakres aplikacji (ilościowy i merytoryczny) uzyskanych wyników w ramy funkcjonowania Klubu Młodzieżowego „Alternatywa” Fundacji „Naszym Dzieciom” zrzeszającego subkulturową młodzież oparto na narzędziach SNA (social network analysis). W artykule zawarto również określone rekomendacje dla podmiotów zainteresowanych instytucjonalizowaniem subkulturowego potencjału przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Year
Issue
14
Pages
46-57
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bąk T. (2008), Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Warszawa, Wydawnictwo UKSW.
 • Berzano L, Genova C. (2015), Lifestyles and Subcultures: History and a New Perspective, New York, Routledge.
 • Blumer, H. (1969), Symbolic Interactionism, New York, Prentice-Hall.
 • Blush S. (2010), American Hardcore. A Tribal History, Port Townsend, Feral House.
 • Broda-Wysocki, P. (2012), Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, Warszawa, IPiSS.
 • Castells M. (2011), The Rise of The Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture, Oxford, Blackwell Publishing.
 • D’Andrea A., Ferri F., Grifoni P. (2010), An Overview of Methods for Virtual Social Networks Analysis, [w:] Abraham A., Hassanien A., Snášel V. (red.) Computational Social Network Analysis: Trends, Tools and Research Advances, London, Springer.
 • Dudała J. (2004), Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Frieske K. (2005), Społeczne wykluczenie: o nicowaniu pojęć, [w:] Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I. (red.) Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania – metody – wyniki, Warszawa, IPiSS.
 • Fromm E. (2012), Mieć czy być?, Poznań, Rebis.
 • Gallino L. (2012), La lotta di classe dopo la lotta di classe, Bari, Laterza.
 • Gelder K. (2007), Cultural Histories and Social Practice, London, Routledge.
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P. (2005), Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, [w:] Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I. (red.) Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania – metody – wyniki, Warszawa, IPiSS.
 • Haenfler R. (2006), Straight Edge: Clean-living Youth, Hardcore Punk, and Social Change, New Brunswick, Rutgers University Press.
 • Haenfler R. (2014), Subcultures: The Basics, New York, Routledge.
 • Jałowiecki B. (2006), Czy Warszawa staje się miastem trzeciego świata?, „Studia Regionalne i Lokalne” 4: 52–53.
 • Jędrzejewski M. (1999), Młodzież a subkultury, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kossowska A. (1998), Zachowania dewiacyjne w świetle kontroli społecznej, [w:] Bałandynowicz A., Gruszczyńska B., Porowski M., Pytka L., Rowicka D. (red.) IPSiR dzisiaj, Warszawa, Wydawnictwo UW.
 • Larkin C. (2011), The Encyclopedia of Popular Music, London, Omnibus Press.
 • Łukaszewski B. (2014), Subkultury młodzieżowe – dewiacja czy kapitał społeczny? Eksploracja i aplikacja wyników badań na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej, „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” XV(2014): 211–235.
 • Łukaszewski B. (2014), Determinacje wejścia w struktury subkulturowe na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej, „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” 8(2014): 121–141.
 • Łukaszewski B. (2015), Wzajemne zależności pomiędzy czynnikami nierówności społecznych w przestrzeni miejskiej. Subkultury młodzieżowe, segregacja społeczno-przestrzenna, gettoizacja, wykluczenie społeczne, [w:] Wołk A., Potasińska A. (red.) Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Warszawa, Wydawnictwo UKSW.
 • Łukaszewski B. (2015), Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego, Toruń, Adam Marszałek.
 • Paleczny T. (1997), Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków, Nomos.
 • Scott J. (2013), Social Network Analysis, London, SAGE Publications.
 • Shapiro P. (1999), Drum ‘n’ Bass: The Rough Guide, London, Rough Guides Ltd.
 • Truszkowska J. (2014), Self-help groups – a social support phenomenon, [w:] Kardis K., Kardis M. (red.) Zborník religionistických a sociologických štúdií, 1/2014, Prešov, Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolická teologická fakulta.
 • William J.P. (2011), Subcultural Theory: Traditions and Concepts, Cambridge, Polity Press.
 • Źródło internetowe: https://www.youtube.com/TheMetalheadzTV, [dostęp: 02.01.2016].
 • Źródło internetowe: http://www.tygodnikprzeglad.pl/biedne-dziecko-nie-jest-dopust-bozy-rozmowa-prof¬-wielislawa-warzywoda-kruszynska, [dostęp 06.01.2016].
 • Źródło internetowe: http://blog.surgepolonia.pl/2013/10/hip-hop-moje-osiedle-czy-nasza-ojczyzna/, dnia 02.01.2016.
 • Źródło internetowe: metalheadz.co.uk, [dostęp: 02.01.2016].
Notes
PL
Artykuł 5. z numeru 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-294d60a6-4434-4c84-b0a4-d4b915741ae1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.