PL EN


2012 | 1 | 87-124
Article title

POSTAWY SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KAPITAŁU SPOŁECZNEGO A PROCES READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH

Authors
Content
Title variants
EN
SOCIAL ATTITUDES AS AN ELEMENT OF THE SOCIAL CAPITAL AND ITS CONNECTIONS WITH THE PROCESS OF THE SOCIAL READAPTATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poziom kapitału społecznego może wywierać znaczący wpływ na efektywność procesu ponownego przystosowania się do funkcjonowania w warunkach wolnościowych osób mających za sobą pobyt w więzieniu. Środowisko lokalne, w którym żyje każdy człowiek, przez oddolnie powstające stowarzyszenia i obywatelskie inicjatywy, jest miejscem alokacji zasobów kapitału społecznego, który sprzyja generowaniu nowych typów więzi oraz inicjowaniu działań również o charakterze integracyjnym i inkluzyjnym. W artykule przeanalizowano kwestie uwarunkowań, towarzyszących kształtowaniu się kapitału społecznego. Zwrócono uwagę na ogólne prawidłowości tworzenia się postaw społecznych. Wnikliwie ukazano rolę postaw społecznych w procesie readaptacji społecznej skazanych.
EN
A subject from the range of process of the convict’s social readaptation which is brought up in this article shows the importance of the social factors’ reassessment. In the literature concerning a role of these factors in a functioning of a person and in the social processes (a process of the readaptation in it), we can read about a concept of the “social capital”. In particular, the area of sociology presents many theories which concentrate on the social capital and its connection with other capitals as on the very important factor in human’s development. One of the elements of the social capital is the social attitude which creates the behavior and influences people’s reactions. Watching the situation of the convicts being free, we can assume how important other people’s attitudes are. In this article, we will touch the matters of theoretical bases in the area of social behavior, which makes the factor of the social capital and we concentrate on its role in the process of social readaptation.
Year
Issue
1
Pages
87-124
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-294fe225-5cdf-47a7-b034-e8032360b808
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.