PL EN


2013 | 2 (31) | 52-74
Article title

Wpływ czynników i błędów na analizę DNA

Title variants
EN
Influence of factors and errors on DNA analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article undertakes an effort to present current problems, which occur in the process of DNA analysis. The essence of the Author’s con-sideration resolves itself into presentation what character of factors and errors have influence on defective results of the analysis in this scope.
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia aktualnych problemów, jakie występują w procesie badania DNA. Istota rozważań Autora sprowadza się do przedstawienia, jakiego charakteru czynniki i błędy mają wpływ na wadliwe wynik badań w tym zakresie.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
References
 • D.L. Frías, The history of the Mendelian gene. „Riv. Biol.” 2007, 100, s. 69-92.
 • C. Darwin, On the origin of species by means of natural selection, or preservation of favoured races in the struggle for life. (1st ed.) London, John Murray 1859.
 • G. Mendel, Versuche über Pflanzenhybriden. „Verh. Nat. Forsch. Ver. Brünn.” 1866,
 • R. Słomski, Trudne początki badań DNA w Polsce, (w:) Kryminalistyka dla prawa-prawo dla kryminalistyki, red. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Toruń 2010, s. 37.
 • M. Białecka, M. Kamińska, R. Wierzchosławski, J. Wujec, Współczesna ekspertyza kryminalistyczna z zakresu badań DNA, (w:) Kryminalistyka dla prawa-prawo dla kryminalistyki, red. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Toruń 2010, s.68.
 • B. Młodziejowski, I. Sołtyszewski, Ślady biologiczne, (w:) M.Goc, J. Moszczyński (red.) Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Difin, Warszawa 2007, s.125-186.
 • National Research Council, The Evaluation of Forensic DNA Evidence. Washington,D.C.: National Academy Press, 1996, p. 2.
 • R. Włodarczyk, Działania kryminalistyczne medyczne i organizacyjne w sytuacjach zdarzeń masowych ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji genetycznej zwłok i szczątków ludzkich z pogorzeliska, Szczytno 2010, s. 271.
 • M. Białecka , M. Kamińska , R. Wierzchosławski , J. Wujec, Współczesna ekspertyza kryminalistyczna z zakresu badań DNA, (w:) Kryminalistyka dla prawa-prawo dla kryminalistyki, red. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz ,Toruń 2010, s. 69.
 • W. Branicki, T. Kupiec, P. Wolańska-Nowak , Badania DNA dla celów sądowych, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2008, s. 20-23.
 • A.J. Jeffreys, V. Wilson, S.W. Tein, Hypervariable minisatellite regions in human DNA, “Nature” 1985, No. 314, s. 67-73.
 • K. Bąbol-Pokora , A. Prośniak , R. Jaceiwcz , J. Berent, Przydatność markerów SNP do analiz materiały biologicznego o wysokim stopniu degradacji, Archiwum Medycyny Sądowej, 2009, LIX, 118-123
 • J. Wójcikiewicz, Ekspertyza genetyczna w Polsce-20 lat później, (w:) Kryminalistyka dla prawa-prawo dla kryminalistyki, red. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Toruń 2010, s. 103.
 • J. Moszczyński, Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych, Olsztyn 2011, s. 98.
 • J. Wójcikiewicz, Ekspertyza genetyczna w Polsce-20 lat później, (w:) Kryminalistyka dla prawa-prawo dla kryminalistyki, red. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Toruń 2010, s. 95.
 • W.C. Thompson, F. Taroni & C.G.G. Atiken, How the probability of a false positive affects the value of DNA evidence, Journal of Forensic Sciences, 48(1): 47-54 (2003).
 • K. Danks, DNA bungles see wrongful charges, jailing, The Daily Telegraph, Jan 25, 2007.
 • A. McDonald, DNA evidence claim clouds convictions, The Australian, July 8, 2006.
 • M.S. Enkoji, DNA lapse puts scrutiny on lab work, Sacramento Bee, September 14, 2006.
 • A. R. Jarzen, Technical Problem Review—Analyst Casework (Criminalist Mark Eastman), Office of the District Attorney, Sacramento County, August 14, 2006.
 • Germany’s Phantom Serial Killer; a DNA blunder, Time http://www.time.com./time/word/article/0,8599,1888126,00.html.
 • 'DNA bungle' haunts German police (28 March 2009) BBC . Retrieved 15 August 2012.
 • V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz , Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Toruń 2011, s. 166.
 • Yeoman, Fran (2009-03-27), The Phantom of Heilbronn, the tained DNA and an eight year goose chase, The Times, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article5983279.ece. Retrieved 2009-03-28.
 • P. Węgleński, Genetyka molekularna, Warszawa 2008, s. 7.
 • P. Wolańska-Nowak, Kilka problemów związanych z oceną dowodu z badania DNA. w: „Z zagadnień nauk sądowych”, 1997/36.
 • W. Branicki, T. Kupiec, P. Wolańska-Nowak, Badania DNA dla celów sądowych, Kraków 2008, s. 136.
 • I. Sołtyszewski, A. Niemcunowicz-Janica, W. Pepiski, J. Janica, Genetyka populacyjna układów HumFES/FPS i HumF13B w populacji północnowschodniej Polski, „Zeszyty Medyczne” 2002, nr 15, s. 88-93.
 • I.W.Evett, B.S. Weir ,Interpreting DNA evidence. Statistical genetics for forensic scientists, Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland 1998.
 • J. Moszczyński, Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych, Olsztyn 2011, s. 105.
 • W. Branicki, T. Kupiec, P. Wolańska-Nowak, Badania DNA dla celów sądowych, Kraków 2008, s.137 i nast.
 • W.C. Thompson, The Potential for Error in Forensic DNA Testing, Department of Criminology, Law & Society University of California, Irvine, August 12, 2008.
 • W.C. Thompson, The Potential for Error in Forensic DNA Testing, Department of Criminology, Law & Society University of California, Irvine, s. 5, August 12, 2008.
 • W.C. Thompson, The Potential for Error in Forensic DNA Testing, Department of Criminology, Law & Society University of California, Irvine, s. 6, August 12, 2008.
 • B. Weir, The rarity of DNA profiles, Annals of Applied Statistics, 1(2): 358-370,2007.
 • D. J. Balding, Weight-of-evidence for Forensic DNA Profiles. John Wiley & Sons, 2005, p. 32; 148.
 • R. Willing, Suspects get snared by a relative’s DNA, USA Today, June 8,2005 at 1A.
 • D.R. Paoletti, Travis E. Doom, Michael L. Raymer & Dan Krane, Assessing the implications for close relatives in the event of similar but nonmatching DNA profiles, Jurimetrics Journal 46: 161-175 (2006).
 • J. Wójcikiewicz , Ekspertyza genetyczna w Polsce-20 lat później, (w:) Kryminalistyka dla prawa-prawo dla kryminalistyki, red.V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Toruń 2010, s.100.
 • R. Pawłowski, T. Kupiec, W. Branicki, Ekspertyza genetyczna, Kraków 2007, s. 353-381.
 • W. Branicki, T. Kupiec, P. Wolańska-Nowak, Badania DNA dla celów sądowych, Kraków 2008, s.115.
 • V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka , Toruń 2011, s.19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29598e0c-bc3c-417c-845c-7834e61493af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.