PL EN


2014 | 36/2014 | 39-54
Article title

Zarządzanie ryzykiem rozwoju ekonomicznego w Niemczech na przykładzie ostatniego światowego kryzysu gospodarczego

Content
Title variants
EN
Economic Development Risk Management in Germany on the Example of the Recent Global Economic Crisis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono sposoby przezwyciężania skutków kryzysu finansowego w latach 2007-2009 przez Republikę Federalną Niemiec. Omówiono stan gospodarki niemieckiej przed kryzysem i skutki kryzysu dla tej gospodarki. Szczegółowo zaprezentowano podjęte działania antykryzysowe wspomagające koniunkturę: Pakiet „0”, „I” i „II” oraz dokonano oceny skuteczności tych działań w zakresie zarządzania ryzykiem rozwoju ekonomicznego w Niemczech. Program rządu przewidywał dużą i racjonalnie przygotowaną pomoc dla gospodarki, co zyskało akceptację Bundestagu i Bundesratu. Dzięki konkretnym i zdecydowanym działaniom zaradczym wpływ kryzysu na gospodarkę Niemiec okazał się mniejszy niż zakładano, a jego przezwyciężenie – stosunkowo szybkie i skuteczne.
EN
In his article, the author presented the ways of overcoming consequences of the financial crisis of the years 2007-2009 by the Federal Republic of Germany. He discussed the state of German economy before the crisis and the crisis consequences for this economy. He set out in detail the undertaken anti-crisis measures supporting economic situation: the package ‘0’, ‘I’ and ‘II’ as well as evaluated efficacy of those measures as regards economic development risk management in Germany. The governmental programme anticipated an extensive and reasonably prepared aid for the economy what received acceptance of the Bundestag and the Bundesrat. Owing to specific and decisive remedial measures, impact of the crisis on the German economy appeared to be minor than it had been anticipated, and its overcoming – relatively quick and efficient.
Year
Issue
Pages
39-54
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Baring A. (1997), Scheitert Deutschland? Abschied von unseren Wunschwelten, Deutsche VerlagAnstalt, Stuttgart.
 • Budnikowski T. (2008), Reforma niemieckiego rynku pracy,(w:) Dokąd zmierzają Niemcy. Reformy polityczne, gospodarcze i społeczne, red. B. Brocka-Palacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Bundesamt für Wirtschftskontrolle (2010), Pressemitteilungen.
 • Der Fischer Weltalmanach (2008), S. Fischer Verlag, Fankfurt am Main.
 • Der Fischer Weltalmanach (2009), S. Fischer Verlag, Fankfurt am Main.
 • Der Fischer Weltalmanach (2010), S. Fischer Verlag, Fankfurt am Main.
 • Der Fischer Weltalmanach (2011), S. Fischer Verlag, Fankfurt am Main.
 • Der Fischer Weltalmanach (2012), S. Fischer Verlag, Fankfurt am Main.
 • Der Fischer Weltalmanach (2013), S. Fischer Verlag, Fankfurt am Main.
 • Der Fischer Weltalmanach (2014), S. Fischer Verlag, Fankfurt am Main.
 • Der neue Fischer Weltalmanach 2014 (2013). Zahlen. Daten. Fakten. S. Fischer Verlag. Frankfurt am Main. September.
 • Małachowski W. (2013), Kapitalizm współczesnych Niemiec, CeDeWu, Warszawa.
 • Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego (2010), red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Polska – Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy (2009), red. W. Małachowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sinn H-W. (2005), Ist Deutschland noch zu retten?, Ullstein Buchverlag, München.
 • Statistisches Bundesamt Deutschland (2009), Wiesbaden.
 • Statistisches Bundesamt Deutschland (2010), Wiesbaden.
 • Statistisches Bundesamt Deutschland (2011), Wiesbaden.
 • Statistisches Bundesamt Deutschland (2012), Wiesbaden.
 • Statistisches Bundesamt Deutschland (2013), Wiesbaden.
 • Statistisches Bundesamt Deutschland (2014), Wiesbaden.
 • Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego (2009), red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen(2009), Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden.
 • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (2010), Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden.
 • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (2011), Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden.
 • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (2012), Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden.
 • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (2013), Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden.
 • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (2014), Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-295ddb34-c305-4979-9f4c-657087f65ec0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.