PL EN


2017 | 17 | 231-142
Article title

Franciszka Tidicaeusa Quaestio ethica et politica, utrum honestum natura constet, an vero tantum opinione. Wstęp, przekład z języka łacińskiego i komentarz

Content
Title variants
EN
”Quaestio ethica et politica, utrum honestum natura constet, an vero tantum opinione” by Francisco Tidicaeus : introduction, translation from Latin and commentary
DE
Franziskus Tidicaeus’ „Quaestio ethica et politica, utrum honestum natura constet, an vero tantum opinione“. Einleitung, Übersetzung aus dem Lateinischen und Kommentar
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie obejmuje wstęp, przekład i komentarz do powstałego na początku lat 80. XVI w., a opublikowanego w 1609 r. tekstu, którego autorem jest Franciszek Tidicaeus (1554–1617), doktor filozofii i medycyny, lekarz urzędowy i profesor Gimnazjum Akademickiego w Toruniu.
EN
The study consists of the introduction, translation and commentary to the text written at the beginning of the 1580s by Franciscus Tidicaeus (1554–1617) a doctor of Philosophy and Medicine, a medical doctor and professor in the Academic Gymnasium School in Toruń. The text was published in 1609.
DE
Die Bearbeitung umfasst die Einleitung, Übersetzung und den Kommentar zum Text, der am Anfang der 80er Jahre des 16. Jahrhunderts von Franziskus Tidicaeus (1554–1617), Doktor der Philosophie und Medizin, Amtsarzt und Professor des Akademischen Gymnasiums zu Thorn verfasst und 1609 veröffentlicht wurde.
Year
Volume
17
Pages
231-142
Physical description
Dates
published
2017-11-21
Contributors
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
References
 • Abramowiczówna, Zofia, red. 1958–1965. Słownik grecko-polski. t. 1-4. Warszawa: PWN.
 • Arystoteles. 2002. „Etyka nikomachejska”, przekł. D. Gromska. W Arystoteles. Dzieła wszystkie. t. 5. Warszawa: PWN.
 • Arystoteles. 1988. Retoryka. Poetyka, przekł. H. Podbielski. Warszawa: PWN.
 • Cicero, Marcus Tullius. 1950. De legibus, ed. K. Ziegler. Heidelberg: B. G. Teubner.
 • Cyceron, Marek Tuliusz. 1960–1961. „O prawach, O powinnościach, O najwyższym dobru i złu”, przekł. W. Kornatowski. W Cyceron, M. Tuliusz. Pisma filozoficzne. t. 2-3. [B.m.w.]: PWN.
 • Danielewicz, Jerzy, oprac. 1996. Liryka starożytnej Grecji. Warszawa–Poznań: PWN.
 • Dreikopel, Tomasz. 2010. Recepcja poglądów etycznych Arystotelesa w Isagoge ethica i Aristotelis de virtutibus libellus Franciszka Tidicaeusa. Olsztyn: Wyd. Littera.
 • Joachmowicz, Leon. 1977. Seneka. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Narecki, Krzysztof. 2003. „Słownik terminów Arystotelesowych”. W Arystoteles, Dzieła wszystkie. t. 7, 12–127. Warszawa: PWN.
 • Owidiusz. 1995. Metamorfozy, przekł. A. Kamieńska, S. Stabryła. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Platon. 1999. Dialogi, przekł. W. Witwicki. t. 1-2. Kęty: Antyk.
 • Plezia, Marian, red. 1998–1999. Słownik łacińsko-polski. t. 1-5. Warszawa: PWN.
 • Reale, Giovanni. 1994–2002. Historia filozofii starożytnej, przekł. E. I. Zieliński. t. 1-5. Lublin: Wyd. Naukowe KUL.
 • Tidicaeus, Franciscus. 1609. Quaestio ethica et politica, utrum honestum natura constet, an vero tantum opinione. Lipsiae: Impensis H. Grosii.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-295ea549-d8d8-49d4-bafb-c36ae2cca006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.