PL EN


2015 | 6 | 14-21
Article title

Bąblowica wielojamowa: od pierwszego opisu Virchowa do transplantacji wątroby

Authors
Title variants
EN
Alveolar echinococcosis: from the first description by Virchow to liver transplantation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bąblowica wielojamowa (alweokokoza) jest rzadko spotykaną chorobą odzwierzęcą, polegającą na powolnym wzroście larwalnej postaci tasiemca Echinococcus multilocularis w wątrobie człowieka. Pierwszy raz zmiany te zostały zaobserwowane i udokumentowane przez Franza Buhla. Rudolf Virchow obserwując podobne opisał obecność protoskoleksów, wskazujących na ich pasożytniczą etiologię i prawdopodobny związek z wcześniej znaną bąblowicą jednojamową. Przez kolejne 100 lat toczył się spór dotyczący wyjaśnienia dokładnej etiologii nowo zaobserwowanej patologii wątroby. Badania prowadzone na Alasce przez Rauscha i Schillera jednoznacznie potwierdziły, że odpowiada za nią odmienny gatunek tasiemca, którego wcześniej już nazwano Echinoccocus multilocularis. Przebieg kliniczny alweokokozy jest podstępny, przez wiele lat bezobjawowy, mogący przypominać proces nowotworzenia. Dostępnych jest szereg metod diagnostycznych pozwalających na wczesne uchwycenie zmian chorobowych i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Transplantacja wątroby zarezerwowana jest dla przypadków zaawansowanych spełniających ściśle określone kryteria.
EN
Alveolar echinococcosis (alveococcosis) is a rare zoonosis, which growth tapeworm Echinococcus multilocularis larval form in human liver. These changes were first observed and described by Franz Buhl. Rudolf Virchow observed similar alterations which include protoscolices, indicating a parasitological aetiology of lesions and connecting them with well-known cystic echinococcosis. During next 100 years, investigators tried to explain etiology of newly observed liver pathology. Research conducted in Alaska by Rauch and Schiller clearly confirmed that the species Echinococcus multilocularis as a reason of this new liver pathology. Clinical course of alveolar echinococcosis is insidious, asymptomatic for many years, similar to malignancy. Modern medicine may use many diagnostic methods, which allow for early detection of disease and administration of proper treatment. Liver transplantation is reserved for advanced cases, which meet the strict clinical criteria.
Contributors
author
  • Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, sz.p.nowak@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-295eee52-f0ef-4211-9007-b6ab4cc73345
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.