PL EN


2014 | 44 | 32-45
Article title

Demograficzne aspekty samostanowienia narodu na przykładzie współczesnej Walii

Authors
Content
Title variants
EN
Demographic aspects of self-determination of nation on the example of modern Wales
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Demographic problems and their consequences have been analyzed in many different ways, from different points of view. Their conditions and mutual relations have been taken into account as well, even though the interest in population problems in capitalist societies results from the fairly prosaic reasons. Dealing with them means increasing costs. Under certain conditions, however, non-economic benefits can, or at least should, become more important than economic losses. The case of Wales seems to confirm this thesis. The basis for a prosperous and strong nation is its proper demographic condition invaluable from the perspective of competing with other nation – in this case with English one. The purpose of this article is to present the demographic situation of Wales, identify the most important of its demographic problems, as well as the actions taken by the Welsh Government in this regard.
PL
Problemy demograficzne i ich konsekwencje analizowane były do tej pory na wiele różnych sposobów i przy uwzględnieniu różnych punktów widzenia. Badano ich wzajemne relacje i uwarunkowania, mimo iż zainteresowanie problemami demograficznymi w społeczeństwach kapitalistycznych wynikało i nadal wynika z dość prozaicznych powodów. Radzenie sobie z nimi wymaga bowiem ponoszenia coraz to większych kosztów. W określonych warunkach jednak pozaekonomiczne korzyści mogą, a przynajmniej powinny, stać się ważniejsze od gospodarczych strat. Przypadek tytułowej Walii zdaje się potwierdzać tą tezę. Podstawą dobrze prosperującego i silnego narodu jest jego odpowiednia kondycja demograficzna, bezcenna z perspektywy rywalizacji z innym narodem. Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji demograficznej Walii, zidentyfikowanie najważniejszych jej problemów demograficznych, a także wskazanie działań podejmowanych przez rząd walijski w tym zakresie.
Year
Issue
44
Pages
32-45
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Śląski [University of Silesia], Katowice, Poland
References
 • Baxter, J., & Boyce, S. (2011). The ageing population in Wales. W Key Issues for Fourth Assembly (ss. 66–70). National Assembly for Wales.
 • Crawley, H. (2013). Demographics and the changing face of Wales. Centre for Migration Policy Research.
 • Deacon, R. (2012). Devolution in the United Kingdom. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. (2009). Mobilność w Europie - kierunki działania.
 • Government of Wales Act. (2006).
 • House of Commons. (2009). Globalisation and its impact on Wales. London: The Stationery Office Limited.
 • Kamler, M. (2002). Wielka Brytania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • ONS. (2011a). 2011 Census: National identity, local authorities in England and Wales. Pobrano 30 marca 2014, z http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statistics-for-local-authorities-in-england-and-wales/rpt-ethnicity.html
 • ONS. (2011b). 2011 Census: Welsh language skills (detailed), unitary authorities in Wales. Pobrano 30 marca 2014, z http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statistics-for-local-authorities-in-england-and-wales/rft-table-data-cube-pivot-table.xls
 • ONS. (2012). Number of divorces, age at divorce and marital status before marriage. Pobrano 30 marca 2014, z http://www.ons.gov.uk/ons/rel/vsob1/divorces-in-england-and-wales/2011/rft-divorces--number-of-divorces-age-at-divorce-and-marital-status-before-marriage.xls
 • ONS. (2014). How many babies born in England and Wales have mothers from other European Union countries? Pobrano 30 marca 2014, z http://www.ons.gov.uk/ons/rel/fertility-analysis/childbearing-of-uk-and-non-uk-born-women-living-in-the-uk/2011-census-data/sty-mothers-country-of-birth.html
 • Rada Europy. (1961). Europejska Karta Społeczna. Pobrano 30 marca 2014, z http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Spoleczne%20Prawa%20Czlowieka/EKS/Europejska%20Karta%20Spoleczna%20-%20tekst.pdf
 • StatsWales. (2001). Marital status by area and measure. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Census/2001/Population-by-LocalAuthority-MaritalStatus
 • StatsWales. (2013a). Components of population change, by local authority and component. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Components-of-Change/ComponentsOfPopulationChange-by-LocalAuthority-Component
 • StatsWales. (2013b). Deaths and age standardised death rate by local authority and year. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care/Births-Deaths-and-Conceptions/Deaths/DeathsAndAgeStandardisedDeathRate-by-LocalAuthority-Year
 • StatsWales. (2013c). Deaths by cause. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care/Births-Deaths-and-Conceptions/Deaths/Deaths-by-Cause
 • StatsWales. (2013d). Infant, neonatal, perinatal deaths by year. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care/Births-Deaths-and-Conceptions/Deaths/InfantNeonatalPerinatalDeaths-by-Year
 • StatsWales. (2013e). Life expectancy by gender and year. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care/Life-Expectancy/LifeExpectancy-by-Gender-Year
 • StatsWales. (2013f). Live births by year and age of mother. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care/Births-Deaths-and-Conceptions/Births/LiveBirths-by-Year-AgeOfMother
 • StatsWales. (2013g). Live births by year, marriage, parity and registration type. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care/Births-Deaths-and-Conceptions/Births/LiveBirths-by-Marriage-Parity-RegistrationType-Year
 • StatsWales. (2013h). Migration between Wales and England by local authority, flow and period of change. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk
 • StatsWales. (2013i). Migration between Wales and the rest of the UK by local authority, flow and period of change. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Population-and-Migration/Migration/Internal/MigrationBetweenWalesAndRestOfUK-by-LocalAuthority-Flow-PeriodOfChange
 • StatsWales. (2013j). Migration flows, in thousands, of people between Wales and the rest of the World (Non-UK) by flow and year. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Population-and-Migration/Migration/International/MigrationFlowsOfPeopleBetweenWalesAndTheRestOfTheWorldNon-UK-by-Flow-Year
 • StatsWales. (2013k). Migration within Wales by local authority, flow and period of change. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk
 • StatsWales. (2013l). Population density by local authority and year. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Density/PopulationDensity-by-LocalAuthority-Year
 • StatsWales. (2013m). Total Fertility Rate and General Fertility Rate by year. Pobrano 30 marca 2014, z https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care/Births-Deaths-and-Conceptions/Births/TotalFertilityRateAndGeneralFertilityRate-by-Year
 • Trevena, P. (2008). Teorie i doktryny dotyczące integracji imigrantów. Doświadczenia tradycyjnych i nowych krajów imigracji. W A. Grzymała-Kazłowska & S. Łodziński (Red.), Problemy integracji imigrantów: koncepcje, badania, polityki (ss. 93–122). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Welsh Assembly Government. (2008). Refugee Inclusion Strategy. Inclusion Unit, Welsh Assembly Government.
 • Welsh Assembly Government. (2012a). Strategic Equality Plan and Objectives. Pobrano 30 marca 2014, z http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2012/equalityplanobjectives/?lang=en
 • Welsh Assembly Government. (2012b). Strategy for Older People in Wales. Pobrano 30 marca 2014, z http://wales.gov.uk/topics/health/publications/socialcare/strategies/older/?lang=en
 • Zwoliński, A. (2005). Wprowadzenie do rozważań o narodzie. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2968600c-37b8-437d-88f7-7763683ab910
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.