PL EN


2015 | 44(6) Ekonomia IX. Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 55-67
Article title

Umiejętność wykorzystania osobistego modelu biznesowego do skutecznego prowadzenia negocjacji przez menedżerów

Content
Title variants
EN
Skill of Use of the Personal Business Model to Efficiently Conduct Negotiations by Managers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zwrócono uwagę na możliwości kształtowania takich umiejętności menadżerów, jak skuteczne rozwiązywanie osobistych problemów, z którymi się borykają, czy podejmowanie decyzji dotyczących dokonywania zmian w ich życiu osobistym jak i zawodowym, dzięki wykorzystaniu osobistego modelu biznesowego „TY”. Model ten pomaga również w samodyscyplinie i nabywaniu nowych umiejętności, gdyż ostatnio coraz większą wagę przywiązuje się do takich umiejętności menedżerskich, jak prowadzenie skutecznych negocjanci i mediacji. Stwierdzono, że w identyfikowaniu takich potrzeb ważną rolę powinien odgrywać właśnie szablon osobistego modelu biznesowego „TY”. To on, wskazując, kto jest naszym najważniejszym klientem i jaką wartość możemy mu ofiarować, a także informując nas, jakie poniesiemy koszty realizując dane przedsięwzięcie, pomaga nam podjąć właściwą decyzję i ocenić, które z nowych umiejętności powinny być dla nas najważniejsze.
EN
In his article, the author paid attention to the possibilities to shape such skills of managers as an efficient resolution of personal problems, which they tackle, or to make decisions concerning carrying out changes in their personal and professional life, owing to use of the personal business model called Business Model You. This model also helps in self-discipline and in acquisition of new skills as recently the greater and greater attention is paid to such managerial skills as conducting efficient negotiations and mediations. He ascertained that in identification of such needs an important role should be played just by the Business Model You template. It is just this, indicating who is our most important customer and what value we can offer them, as well as informing us what costs we shall incur implementing a given venture, what helps us make a proper decision and to assess which of the new skills should be the most important for us.
Contributors
  • Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
  • Clark T., Osterwalder A., Pigneur Y. (2013), Model biznesowy TY, Helion, Gliwice.
  • Diamond S. (2012), Zdobądź więcej! Negocjujesz w każdej minucie swego życia. Naucz się więc otrzymywać to, czego pragniesz,Wydawnictwo Literackie, Kraków.
  • Ibarra H., Hansen M.T. (2014), Czy jesteś liderem promującym współpracę, „Harvard Business Review Polska”, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-296eb080-9cef-4127-8160-f97afbecf347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.