PL EN


2016 | 6 | 407-414
Article title

Rola tekstów kultury w kształceniu humanistycznym

Content
Title variants
EN
The role of cultural texts in humanistic education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper focuses on the function of art, music and films in teaching and developing cultural sensitivity. In this paper the author presents the standpoint, that teaching language and literature should be complemented with teaching art.
Niniejsza praca dotyczy funkcji, jaką pełnią teksty kultury w szkolnictwie każdego stopnia. Artykuł porusza problem wykorzystania muzyki, sztuk plastycznych czy filmów do nauczania języka polskiego i kształtowania wrażliwości estetycznej.
Year
Issue
6
Pages
407-414
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Adres uczelni: ul. Bartoszewicza 1b/17, 00-337 Warszawa
References
 • Banach C., Edukacja nauczycielska wobec wyzwań transformacji systemowej i reformy edukacji, [w:] J. Kropiwnicki (red), Szkoła w rozwoju. Jelenia Góra 2000.
 • Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.
 • Bortnowski S., Spór z polonistyką szkolną, Warszawa 1998.
 • Bruner, J. Kultura edukacji., Kraków 2006.
 • Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych, Białystok 2007.
 • Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka 2, Warszawa 1989.
 • Korol K., Kompetencje nauczyciela wychowania muzycznego wobec przemian edukacyjnych XXI wieku., [w:] J. Kida (red) Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, Rzeszów 2003.
 • Kotarbiński T., Wychowanie intelektualne, [w:] B. Suchodolski, W. Okoń, W. Szczerba (red.), Problemy współczesnego wychowania II. Zagadnienia dydaktyki, Warszawa 1960.
 • Kotłowski K., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964
 • Ławrowska R., Wychowanie muzyczno-ruchowe a życie w kolejnej mediomorfozie., [w:] R. Ławrowska, B. Muchacka (red.) Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Kraków 2009.
 • Nurczyńska-Fidelska E., Film w kręgu kultury literackiej. Z teorii i praktyki pedagogicznej, [w:] E. Nurczyńska-Fidelska (red.) Film w szkolnej edukacji humanistycznej, Warszawa 1993.
 • Pęcherski M., Z problematyki treści kształcenia w szkole ogólnokształcącej, [w:] B. Suchodolski, W. Okoń, W. Szczerba (red.), Problemy współczesnego wychowania II. Zagadnienia dydaktyki, Warszawa 1960.
 • Płażewski J., Język filmu, Warszawa 1982.
 • Sacher W.A., Medialne upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży – stymulacja jej rozwoju czy umasowienie, [w:] R. Ławrowska, B. Muchacka (red.), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Kraków 2009.
 • Tokarczyk S., Kształcenie kultury estetycznej w szkole średniej, Katowice 1978.
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna, Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2013, http://www.cke.edu.pl/images/files/matura/informacje_o_wynikach/2013/20130913_Informacja_o_wynikach_matury_maj_sierpie%C5%84_2013.pdf, 23.12.2015.
 • Grabowska K., Więcej biznesu w kulturze – wywiad z Ewą Łabno-Falęcką, http://businessandculture.wordpress.com/2013/01/01/wiecej-biznesu-w-kulturze-wywiad-z-ewa-labno-falecka, 23.12.2015.
 • Jak (dobrze) zarobić na muzeum, http://businessandculture.wordpress.com/2013/01/06/jak-dobrze-zarobic-na-muzeum, 23.12.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-296fbb0d-b972-477d-b738-a900ab82196e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.