PL EN


2010 | 2(72) | 53-57
Article title

Outsourcing zarządzania nieruchomościami jednym z procesów pomocniczych w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Authors
Content
Title variants
EN
The Outsourcing of Management the Immobilities One of Supportive Processes in Modern Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest kwestiom zarządzaniami nieruchomościami w przedsiębiorstwie. Poruszono kwestie zarządzania nieruchomościami jako istotnym aktywem przedsiębiorstwa oraz sposób zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwie. Rozważania oparto m.in. na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2006 roku wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
EN
This articles concerns on problems of management of im-mobilities in enterprises. It shows matters of management of immobilities as significant assets of company and the way of immobilities management in enterprise. The considerations are based on questionnaire research conducted by Department of Investment and Real Estate of Poznan University of Economics in 2006 year among companies of Warsaw Stock Exchange.
Year
Issue
Pages
53-57
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
  • Kasprzak T., Biznes i technologie informacyjne, 2003.
  • Nowacki R, Wpływ globalizacji na zmianę strategii zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwach", Studia i Materiały TNN, Tom 15 nr 1-2, Olsztyn 2007.
  • Shim J.K., Siegel J.G., Chi R" Technologia informacyjna, Dom Wydawniczy ABC, 1999.
  • Śliwińscy A. i B., Facility management, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  • Williams B. (red.), Facilities Economics, Incorporating, Premises Audits, Building Economics Bureau, London 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-297147dc-feb7-4941-965a-41f970c52a0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.