PL EN


2014 | 10 | 49-76
Article title

The issue of recognition of Kosovo in the international arena

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
On February 17, 2008 the Assembly of Kosovo adopted the text of unilateral declaration that proclaimed Kosovo as “an independent, sovereign and democratic country” 1. The declaration of independence enacted by Kosovo has instantaneously gained its numerous supporters, as well as opponents. The problem of Kosovo's final status is a crucial issue for the stability on the Balkan Peninsula. Other entities claim that the legitimacy of recognition or nonrecognition pf an independent Kosovar state is motivated, on the one hand, by compliance with international law standards and on the other hand by states’ own individual interests in the international arena.
Year
Volume
10
Pages
49-76
Physical description
Contributors
References
 • Comprehensive Proposal For the Kosovo Status Settlement, 2 lutego 2007 roku,[online], aktualizacja: 2 lutego 2007, [dostęp: 12 czerwca 2014], dostępny w Internecie: http://www.assemblykosova. org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf.
 • Kosovo Declaration of Independence, 17 lutego 2008 roku, [online], aktualizacja 17 luty 2008, [dostęp: 13 czerwca 2014], dostępny w Internecie: http://www.assemblykosova. org/?krye=news&newsid=1635&lang=en.
 • BALCER Adam, Kosowo – kwestia ostatecznego statusu, „Prace Ośrodka Studiów Wschodnich”, 2003, nr 10, s. 19–22.
 • BALCER Adam, KACZMARSKI Marcin, STANISŁAWSKI Wojciech, Kosowo przed ostatecznym rozwiązaniem. Proces uregulowania statusu międzynarodowego – uwarunkowania polityczne i historyczne, perspektywy rozwoju sytuacji., „Prace Ośrodka Studiów Wschodnich”, [online], 2008, nr 27, aktualizacja: luty 2008, [dostęp: 13 lipca 2014], dostępny w Internecie: http://osw.waw.pl/pub/prace/27/prace27.html.
 • BIERZANEK Romuald, SYMONIDES, Janusz, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 8, Warszawa, 2005.
 • BILSKI Ryszard, Kocioł bałkański, Warszawa, 2002.
 • BILSKI Ryszard, Nie strzelajcie do nocnego ptaka. Bałkany 1991–1998, Warszawa, 1998.
 • Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, Nowy Jork, 24 października 1970 roku, w: Bieleń S., Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa, 2004.
 • EU Council Conclusions on Kosovo, 18 lutego 2008 roku, [online], aktualizacja: 18 lutego 2008, [dostęp: 12 czerwca 2014], dostępny Internecie: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ge na/98818.pdf.
 • GÓRALCZYK Wojciech, SAWICKI Stefan, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd.12, Warszawa, 2007.
 • GRANT D. Thomas, The Recognition of states. Law and practice in debate and evolution, London, 1999.
 • GOŁEMBSKI Franciszek, Bałkany w latach 1989–1993. Problemy bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa, 1994.
 • KAMIŃSKA Anna, Plan Ahtisaariego traci na aktualności?, „Portal Spraw Zagranicznych”,[online], aktualizacja: 10 sierpnia 2007, [dostęp: 5 lipca 2014], dostępny w Internecie: http://www.psz.pl/tekst-5589/UEPlan- Ahtisaariego-traci-na-aktualnosci.
 • KOBESZKO Łukasz, Szczegółowy plan Moskwy w kwestii Kosowa, „Portal Spraw Zagranicznych”, aktualizacja: 29 stycznia 2008, [dostęp: 13 lipca 2014], dostępny w Internecie: http://www.psz.pl/?option=com_content&task=view&id=8499.
 • KORZENIEWSKA-WISZNIEWSKA Mirella, Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia : serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków, 2008.
 • ŁAZOWSKI Adam, ZAWIDZKA Anna, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa, 2008.
 • MIHAJIĆ Marko, Bałkański kompleks niestabilności bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimniej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa, 2008, s. 297–328.Oświadczenie premiera Albanii Sali Berisha w sprawie uznania niepodległości Kosowa, [online], aktualizacja: 18 lutego 2008, [dostęp: 13 czerwca 2014], dostępny w Internecie:http://www.keshilliministrave.al/index.php?fq=brenda&m=ne ws&lid=7323&gj=gj2.
 • PAWŁOWSKI Konrad, Kosowo. Konflikt i interwencja, Lublin, 2006.
 • PARZYMIES Stanisław, Unia Europejska wobec problemu Kosowa, „Rocznik Strategiczny. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski 2003/2004”, Warszawa, 2004, s. 114–141.
 • POTYRAŁA Anna, Uznanie międzynarodowe państwa – uwagi teoretyczne, w: Współpraca-Rywalizacja-Walka, red. A. Potyrała, Poznań, 2008, s. 21–30.
 • Przemówienie Sekretarza Generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Jaap de Hoof Scheffer’a, Kwestia kosowska – bezpieczeństwo dla wszystkich, 30 listopada 2007 roku, [online], wersja angielska, aktualizacja: 30 listopada 2008, [dostęp: 13 lipca 2014], dostępny w Internecie: http://www.nato.int/docu/speech/2007/s071130a.html.
 • RICH Roland, Recognition of states: the collapse of Yugoslavia and the Soviet Union, ,,International Journal of International Law”, 1993, vol. 4, no. 1, s. 21–42.
 • RIGELS Halili, Wielkiej Albanii nie będzie, „Gazeta Wyborcza”, [online], 2008, aktualizacja: 27 lutego 2008, [dostęp: 3 czerwca 2014], dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/1,76842,4969845.html?as=1&ias=2&startsz=x.
 • Regulation No. 2001/9 on a Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo 15 maja 2001, [online], aktualizacja: 15 maja 2001 roku, [dostęp: 28 czerwca 2014], dostępny w Internecie: http://www.unmikonline.org/regulations/2001/reg09-01.htm.
 • SADOWSKI Rafał, STANISŁAWSKI Wojciech, KACZMARSKI Marcin, GÓRECKI Wojciech, BALCER Adam, Kosowo proklamuje niepodległość, „Prace Ośrodka Studiów Wschodnich”, [online], 2008, nr 41, aktualizacja: 20 lutego 2008, [dostęp: 13 lipca 2014], dostępny w Internecie: http://www.osw.waw.pl/pub/BiuletynOSW/2008/0802/080220/best01.htm.
 • ŚMIGIELSKI Robert, Federacja Rosyjska wobec statusu Kosowa, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, [online], nr 49, 2007, aktualizacja: 16 listopada 2007, [dostęp: 2 czerwca 2014], dostępny w Internecie: http://www.pism.pl/biuletyn_content/id/499.
 • The Charter of the United Nations, San Francisco, 26 czerwca 1946 roku, w: Bieleń S., Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa, 2004.
 • WALDENBERG Marek, Kwestie narodowe w Europie Środkowo – Wschodniej. Dzieje i idee, Warszawa, 1992.
 • WALKIEWICZ Wiesław, Jugosławia. Wspólny byt i rozpad, Warszawa, 2000.
 • WIEWIÓRA Bolesław, Uznanie nabytków terytorialnych w prawie międzynarodowym, Poznań, 1961.
 • WOJCIECHOWSKI Sebastian, Konflikt w Kosowie, w: Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, red. W. Malendowski, Wrocław, 2000, s. 354–383.
 • WRÓBLEWSKI, Łukasz, Kwestia Kosowska, „Portal Spraw Zagranicznych”, [online], 2006, aktualizacja: 14 maja 2006, [dostęp: 5 lipca 2014], dostępny w Internecie: http://www.psz.pl/tekst- 2827/Kwestia-kosowska.
 • ZAWADZKI Mariusz, Serbowie i Albańczycy z Kosowa rozmawiają w Wiedniu o przyszłości Kosowa, „Gazeta Wyborcza”, [online], 2003, aktualizacja: 14 października 2003, [dostęp: 28 czerwca 2014], dostępny w Internecie: http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34174,1721450.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2975a57f-997d-40f5-a51e-1e14fbe4542a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.