PL EN


2013 | 7 | 323-331
Article title

Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Publikation als Ergebnis eines internationalen Forschungsprojektes

Content
Title variants
EN
The Baltic States in the Time of the Reformation and Confessionalisation – The Publication as a Result of the International Research Project
PL
Kraje bałtyckie w okresie Reformacji. Publikacja jako wynik realizacji międzynarodowego projektu badawczego
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
The article describes the process of formation an international project concerning a development of the Reformations faith in the Baltic States and its result. The Project started in some academic centres around the Baltic Sea in the year 2004. The publication which contents 4 large books (volumes) was ready in the end of 2012. The Author shows the scientific and cultural value of the finished project. There is a variety of meaning and misunderstanding of the very popular in the scientific debate term “Balticum” – refer to the analysis of Aleksandr Loit shown in the publi-cation. The article discusses deeply 3 from plenty theoretical outcomes printed in the Project-Book: The issues presented by Enn Tarvel, Julian Kreem and Valda Klava concerned on the Reformation in the present territory of Latvia. The article emphasizes the very high scientific value of the whole project especially a big content of source materials.
PL
Artykuł omawia wyniki realizacji szeroko zakrojonego, międzynarodowego projektu badawczego poświęconego historii Reformacji w krajach Bałtyckich. Wynikiem badań, trwających od roku 2004, jest czterotomowa publikacja, którą wydano drukiem w końcu 2012 roku. W tekście ukazano wartość naukową, poznawczą i kulturotwórczą zrealizowanego projektu. Autor odwołuje się do analiz Aleksandra Loit, który wskazuje na wieloznaczność, kompleksowość i problematyczność terminu „Balticum“, który jest stosowany w literaturze przedmiotu. W swoim omówieniu Autor, w sposób szczególny odniósł się do wyników badań historycznych przedstawionych przez Enna Tarvela, Juliana Kreema i Valda Klava nad problematyką wprowadzenia Reformacji na terenie obecnej Łotwy. Autor podkreślił znaczenie czterotomowej publikacji dla przyszłych badań, także w kontekście zawartości tekstów źródłowych.
Year
Volume
7
Pages
323-331
Physical description
Contributors
  • (ur. 1950), duchowny Kościoła ewangelickiego w Niemczech, nadradca kościelny w Ewangelickim Kościele Północnych Niemiec (Nordkirche), dr teologii ewangelickiej w zakresie historii Kościoła, członek „Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte e.V.”, badacz dziedzictwa Jana Bugenhagena, ekumenista.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2975bc61-468a-4f82-8d3d-0638922b9b52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.