PL EN


2015 | 15 | 247-251
Article title

STAN LICZEBNY I STRUKTURA LUDNOŚCI SZADKU W LATACH 30. XX W.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
15
Pages
247-251
Physical description
Contributors
 • Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ
References
 • Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 1998.
 • Fogelson S., Struktura ludności według wieku, płci i stanu cywilnego, [w:] Encyklopedia nauk politycznych (zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze), red. E. J. Reyman, t. III: K–M, Warszawa 1938.
 • Gawryszewski A., Ludność Polski w XX w., Warszawa 2005.
 • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
 • Matelski D., Osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich pod zaborami (1815–1918), „Przegląd Humanistyczny” 2004, nr 3.
 • Missalowa G., Studia nad powstaniem łódzkiego okręgu przemysłowego 1815–1870, t. III: Burżuazja, Łódź 1975.
 • Nietyksza M., Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865–1914, Warszawa 1986.
 • Rzepkowski A., Ludność miasta Łodzi w latach 1918–1939, Łódź 2008.
 • Rosset E., Prawa demograficzne wojny, Łódź 1933.
 • Śmiałowski J., Lata II Rzeczypospolitej, [w:] Województwo sieradzkie. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. W. Piotrowski, Łódź–Sieradz 1980, s. 106–107.
 • Turczyn M., Szadek na tle podziałów administracyjnych Polski, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 65–75.
 • Woźniak K. P., Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70. XIII wieku do 1866 roku. Proces i jego interpretacje, Łódź 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29767738-d424-4271-8d38-83422bf3045f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.