PL EN


2014 | 15 | 149-159
Article title

Stosunek wielkich religii do sekcji zwłok

Authors
Content
Title variants
EN
Attitudes of major religions to autopsies
DE
Das Verhältnis der großen Religionen zur Autopsie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sekcja zwłok jest jedną z procedur medycznych, których stosowanie od zawsze budziło kontrowersje społeczne i podejrzliwość ludzi. W niektórych przypadkach autopsja jest obligatoryjna (jako czynność dowodowa w procesie sądowym lub czynność medyczna w procedurach przeciwepidemicznych), w części przypadków jej przeprowadzenie uzależnia się jednak od zgody rodziny zmarłego. Jednym z najczęstszych motywów decyzji o odmowie wyrażenia takiej zgody jest wyznanie religijne i brak pewności co do zgodności tej procedury z założeniami przyjętej wiary. Autor publikacji porusza problematykę podejścia największych religii (judaizmu, islamu, chrześcijaństwa oraz buddyzmu) do problematyki dopuszczalności dokonywania autopsji. Biorąc pod uwagę najważniejsze motywy akceptacji i przyczyny nietolerancji sekcji zwłok autor stara się wskazać uwarunkowania godzenia ze sobą interesu społecznego i potrzeby medycznej ze swobodą wyznania, a co za tym idzie minimalizowania czynnika światopoglądowego w procesie decyzyjnym zainteresowanych w przedmiocie wyrażania zgody na dokonanie autopsji. Zasadniczym wnioskiem publikacji jest przekonanie o dopuszczalności sekcji zwłok w wymiarze religijnym pod warunkiem respektowania godności zmarłego i jego rodziny oraz traktowania ciała ludzkiego z należytym dla niego szacunkiem. Myśl ta, zdaniem autora, jest warunkiem nie tylko kreowania pozytywnych postaw społeczeństwa wobec procedury autopsji, ale również wskazówką legislacyjną przy tworzeniu prawa związanego z przeprowadzaniem sekcji zwłok. W opracowaniu wykorzystano blisko 20 pozycji literatury polskiej i obcojęzycznej z zakresu teologii, filozofii religii, religioznawstwa oraz nauk medycznych.
EN
An autopsy is one of the medical procedures that has always aroused controversy and suspicion. In some cases, an autopsy is mandatory (as evidence or medical procedures), in some cases it is carried out conditionally with the consent of the family of the deceased. One of the most common reasons for a refusal is religion and a lack of certainty of whether such a procedure is compatible with the assumptions of faith. The author raises the admissibility of conducting an autopsy in relation to major religions (Judaism, Islam, Christianity and Buddhism). The author seeks to identify determinants of reconciliation between the public interest and the need for a medical opinion with the freedom of religion, taking into account the most important themes of acceptance and causes of intolerance for autopsy. The main conclusion of the publication is the belief of the admissibility of the autopsy in the religious dimension provided to respect the dignity of the deceased and his family and respectful treatment of the human body. This idea, according to the author, is a prerequisite not only to create positive attitudes in society towards the autopsy procedure, but also hints at the legislative law-making associated with conducting the autopsy. This study draws on nearly twenty works of Polish and foreign literature in theology, philosophy of religion, religion and medical science.
DE
Die Autopsie ist eine der medizinischen Prozeduren, deren Durchführung immer unter Verdacht gestanden und gesellschaftliche Kontroversen hervorgerufen hat. In manchen Fällen ist die Autopsie obligatorisch (als eine Beweisprozedur im Gerichtsprozess oder als eine medizinische Handlung gemäß den antiepidemischen Bestimmungen), in einigen Fällen jedoch wird ihre Durchführung von der Zustimmung des Toten abhängen. Eine der meisten Motive der Verweigerung der Zustimmung für ihre Durchführung ist das religiöse Bekenntnis und die fehlende Gewissheit, ob die Autopsie mit den jeweiligen Glaubensbestimmungen konform ist. Der Autor des Artikels behandelt die Problematik des Verhältnisses der großen Religionen (Judaismus, Islam, Christentum und Buddhismus) zur Zulässigkeit der Autopsie. Durch die Untersuchung der wichtigsten Motive der Akzeptanz sowie der Nichtakzeptanz gegenüber der Autopsie versucht der Autor, jene Bedingungen aufzuzeigen, dank derer öffentliche Interessen und medizinische Notwendigkeiten mit der Bekenntnisfreiheit harmonisiert werden können, indem im Entscheidungsprozess der Interessenten zur Zustimmung zur Autopsie der weltanschauliche Faktor minimalisiert wird. Die wichtigste Schlussfolgerung des Artikels ist die Überzeugung, dass die Autopsie zulässig ist, auch unter der religiösen Dimension, unter der Bedingung der Respektierung der Menschenwürde des Verstorbenen und seiner Familie sowie der Behandlung der menschlichen Leiche mit der gebührenden Achtung. Dieser Gedanke ist nach der Meinung des Autors eine Voraussetzung nicht nur für die Förderung von positiven gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber der Autopsie, sondern auch ein legislativer Hinweis bei der Formulierung der Rechtsbestimmungen bezüglich der Autopsie. Im Artikel wurden um die 20 Veröffentlichungen sowohl in Polnisch als auch in anderen Sprachen aus dem Bereich der Theologie, Philosophie, Religion, Religionswissenschaft sowie der medizinischen Wissenschaften berücksichtigt.
Year
Volume
15
Pages
149-159
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
  • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, damian.wasik@cm.umk.pl
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29797efa-bf80-4e54-b4ae-a7b475f58a66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.