PL EN


2017 | 1(19) | 73-83 s.
Article title

PROGRAM ERASMUS JAKO ŹRÓDŁO DOSKONALENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Content
Title variants
EN
ERASMUS PROGRAM AS A SOURCE FOR IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy było zebranie informacji dotyczących wpływu realizacji Programu Erasmus w Uniwersytecie Lizbońskim na doskonalenie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety oraz wywiad, którą objęto 20 uczestników Programu Erasmus pochodzących z Polski, Niemiec, Finlandii, Francji i Hiszpanii. Programie Erasmus wykazuje korzyści przez wielopłaszczyznowe doskonalenie z zakresu: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a tym samym idealnie wpisuje się w nowoczesny sposób kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego.
EN
The aim of research was to obtain data regarding influence of realization Erasmus Programme at the University of Lisbon and increasing professional competences of future Physical Education teachers. In research was used diagnostic poll method included survey and interview with participants of exchange. The study group consisted of 20 people from Poland, Germany, Finland, France and Spain. Studies shown that the biggest advantage of participation in Erasmus Program is multi-faceted improvement in field of: knowledge, skills and social competence and in the same way this programme is a part of modern way of training of future physical education teachers.
Contributors
 • Katedra Nauk Biomedycznych, Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia, AWF Warszawa
References
 • Bielski J. (2001) Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego, Kultura Fizyczna, nr 1-2, s. 12-13.
 • Buchta K., Skiert M. (2009) Sylwetka absolwenta uczelni wychowania fizycznego w świetle obowiązujących standardów kształcenia - komunikat z badań, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu, T. 28, s. 259.
 • Chełmecki B. (2006) Realizacja Programu Socrates-Erasmus w AWF w Warszawie a proces integracji europejskiej w szkolnictwie wyższym, Kultura Fizyczna, nr 9-12, s. 70-76.
 • Denek K. (2009) Liderzy wychowania fizycznego w szkole, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 28, s. 215-222.
 • Gencer A., Tekin U. (2013) Effect of the Erasmus Programme on Turkish universities and university students, Journal of Social Sciencet, Vol. 15, No 1, s. 109-122.
 • Juvan E., Lesjak M. (2011) Erasmus Exchange Program: Opportunity for professional growth or sponsored vacation? Journal of Hospitality&Turismu Education, Vol. 23, No 2, s. 23-29.
 • Pawlikowska-Piechotka A., Skiba T. (2010) Realizacja Programu LLP Erasmus na kierunku turystyka i rekreacja w AWF Warszawa, Kultura Fizyczna, nr 5-8, s. 38-43.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus +”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, s. 1.
 • Smółka P. (2008) Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków, s.13.
 • Świtała S., Gnitecka J., Supiński J. (2016) Pożądane cechy nauczyciela wychowania fizycznego w oczach uczniów i ich rodziców, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, nr 1, s. 5-14.
 • Teichler U. (2004) Temporary Study Abroad: the life of Erasmus student, Vol. 39, No 4, s. 395-408
 • Teichler U. (1996) Student mobility in the framework of Erasmus: finding of evaluation study, Vol. 31, No 2, s. 153-179.
 • Vali-Ciucur V. (2011) Comunity Education Program, Constanta Maritime University Annals, Vol. 12, No 15, s. 207-209.
 • Zatoń K. (2009) Kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego we współczesnym świecie, Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu, nr 28, s. 223-227.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29799230-1e75-4e11-8a1b-9c293fd53343
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.