PL EN


2015 | 1(937) | 115-126
Article title

Teoria opcji i teoria gier. Porównanie narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym

Title variants
EN
Option Pricing Theory and Game Theory – A Comparison of Credit Risk Management Tools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest sprawdzenie, czy modele teoretyczne wywodzące się z teorii opcji i teorii gier poprawnie wyznaczają oprocentowanie kredytów bankowych. W pierwszej kolejności wyliczono stopy procentowe z modelu opcyjnego opracowanego przez Moody’s-KMV. Otrzymane w ten sposób stopy procentowe porównano z rzeczywistym oprocentowaniem kredytowym polskich spółek giełdowych. Okazuje się, że oprocentowanie teoretyczne jest przeważnie dużo niższe niż rzeczywiste. Następnie wykorzystano model wynikający z teorii gier i koncepcji wartości likwidacyjnej, aby z jego pomocą obliczyć w drodze symulacji Monte Carlo teoretyczne stopy procentowe. Okazało się, że w tym przypadku rozbieżność stóp teoretycznych od rzeczywistych jest również znaczna. Wydaje się, że polskie banki, ustalając stopy procentowe, kierują się wieloma czynnikami, nie tylko wartościami rynkowymi aktywów spółek i ich zmiennością.
EN
The purpose of this article is to determine whether the theoretical models derived from option pricing theory and game theory correctly determine the interest rate on bank loans. First, the interest rates were calculated from the option model developed by Moody's-KMV. Obtained in this way, interest rates were compared with the real interest rate on bank loans of Polish publicly listed companies. It turns out that the theoretical interest rate is generally much lower than the actual one. A model built on the basis of the game theory and the concept of the liquidation value was then used, and on that basis theoretical interest rates were calculated using Monte Carlo simulation. In this case, divergence of the theoretical loan rates from the actual ones also proved significant. It seems that, in setting interest rates, Polish banks use many factors, not only the market values of company assets and their volatility.
Contributors
 • AGH w Krakowie, Katedra Informatyki Stosowanej, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, palinski@zarz.agh.edu.pl
References
 • Byström H. [2006], Merton Unraveled: A Flexible Way of Modeling Default Risk, „Journal of Alternative Investments”, vol. 8, nr 4, http://dx.doi.org/10.3905/jai.2006.627849.
 • Benmelech E., Garmaise M., Moskowitz T. [2005], Do Liquidation Values Affect Financial Contracts? Evidence from Commercial Loan Contracts and Zoning Regulation, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 120, http://dx.doi.org/10.1093/qje/120.3.1121.
 • Benmelech E., Bergman N. [2008], Liquidation Values and the Credibility of Financial Contract Renegotiation: Evidence from U.S. Airlines, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 123, http://dx.doi.org/10.1162/qjec.2008.123.4.1635.
 • Crosbie P., Bohn J. [2003], Modeling Default Risk – Modeling Methodology, Moody’s KMV Company, New York.
 • Crouhy M., Galai D., Mark R. [2000], A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models, „Journal of Banking & Finance”, vol. 24, nr 1–2, http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4266(99)00053-9.
 • Hull J., Nelken I., White A. [2003], Merton’s Model, Credit Risk, and Volatility Skews, „Journal of Credit Risk”, vol. 1, nr 1.
 • Merton R. [1974], On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, „Journal of Finance”, vol. 29, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x.
 • Noetzel P. [2011], Strukturalne i zredukowane modele pomiaru ryzyka kredytowego wykorzystywane w praktyce bankowej, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 1.
 • Paliński A. [2013a], Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Paliński A. [2013b], Loan Payment and Renegotiation: The Role of the Liquidation Value, SSRN Working Papers, http://ssrn.com/abstract=2325424.
 • Paliński A. [2013c], Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu – badania polskich spółek giełdowych, „Bank i Kredyt”, nr 2.
 • Wójciak M., Wójcicka A. [2007], Porównanie modyfikacji Byströma modelu opcyjnego oceny ryzyka kredytowego z modelem MKMV, Dynamiczne Modele Ekonometryczne – X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Toruń.
 • Zarządzanie ryzykiem [2008], red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2979db4f-c5cc-4ee8-a0e1-a7cdbb848dc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.