PL EN


2013 | 8 | 13-17
Article title

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W „NOWEJ ODSŁONIE”

Authors
Content
Title variants
EN
THE “NEW APPROACH” TO PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia zmiany wprowadzone obowiązującym obecnie (od maja 2013 r.) rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odnosząc się do rozporządzenia w tej sprawie z 2010 r. Wskazano różnice wprowadzone „nowym” aktem prawnym, m.in. takie jak poszerzenie spektrum osób udzielających pomocy, sposób i  formy udzielania jej uczniom oraz zróżnicowanie zasad w odniesieniu do uczniów objętych lub nieobjętych kształceniem specjalnym. Odniesiono się także do zadań wychowawców i nauczycieli, jakie na nich nakładają obecne wymagania prawne.
EN
The paper examines all the changes introduced by the current (in effect since May 2013) Regulation by the Minister of National Education on the rules for providing psychological and pedagogical support and contrasts them with the previous Regulation of 2010. Differences instituted by the “new” act were emphasised, e.g. broadening of the group of specialists qualified to provide psychological and pedagogical support, means and forms of the aforementioned support and diversification of rules applicable to students with and without special educational needs. The obligations imposed by valid legal requirements upon teachers, tutors and educators were also discussed.
Year
Issue
8
Pages
13-17
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-297c77f0-e5b4-45b5-bb24-822e135b229b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.