PL EN


2013 | 4 | 4 | 199-209
Article title

Czy wartość to przesłanka do inwestowania? Government Pension Fund Global jako udziałowiec w spółce portfelowej

Authors
Content
Title variants
EN
Value As A Premise for Investing? Government Pension Fund Global As Shareholder in A Portfolio Company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę działalności inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych oraz tematykę wszechstronnych właścicieli. Podstawowym celem niniejszego opracowania była próba analizy czynników wywierających wpływ na wielkość zaangażowania kapitałowego norweskiego funduszu majątkowego GPFG w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie opierało się na próbie 38 spółek giełdowych oraz wskaźnikach finansowych za rok 2012. W badaniu wykorzystano analizę korelacji, zaś uzyskane wyniki wskazują, że wartość inwestycji w spółce skorelowana jest z wielkością aktywów ogółem spółki, wartością przedsiębiorstwa, wartością księgową oraz jego kapitalizacją rynkową. Ponadto analiza dowiodła istnienia silnej, dodatniej i istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wielkością udziałów w spółce a wskaźnikami EBIT, EBITDA oraz wskaźnikiem zysku netto.
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
199-209
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, durban@uni.lodz.pl
References
 • 1. Anderloni L., Vandone D. (2012), Sovereign Wealth Funds Investments in The Banking Industry, Università degli Studi di Milano, „Working Paper” No. 24.
 • 2. Bortolotti B., Fotak V., Megginson W., Miracky W. (2009), Sovereign Wealth Funds Investment Patterns and Performance, „FEEM Working Paper” No. 22.
 • 3. Castelli M., Scacciavillani F. (2012), The New Economics of Sovereign Wealth Funds, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
 • 4. Dewenter K., Han X., Malatesta P.(2010), Firm Values and Sovereign Wealth Fund Investments, „Journal of Financial Economics” No. 98.
 • 5. Ghahramani S. (2013), Sovereign Wealth Funds and Shareholder Activism: Applying V Ryan-Schneider Antecedents to Determine Policy Implications, „Corporate Governance” Vol. 13, No. 1.
 • 6. Gross D., Mayer T. (2012), A Sovereign Wealth Fund to Lift Germany’s Course of Excess Savings, „Centre for European Policy Studies” No. 280.
 • 7. http://www.nbim.no/en/Investments/holdings-/holdings-and-voting, dostęp dnia 29.04.2013.
 • 8. http://site.securities.com/php/company/screenersearch?pc=PL, dostęp dnia 29.04.2013.
 • 9. Kiernan M.J. (2007), Universal Owners and ESG: Leaving Money on The Table, „Corporate Governance” Vol. 15, No. 3.
 • 10. Knill A., Lee B-S., Mauck N. (2012), Bilateral Political Relations and Sovereign Wealth Fund Investment, „Journal of Corporate Finance” No. 18.
 • 11. Kotter J., Lel U. (2011), Friends or Foes? Target Selection Decisions of Sovereign Wealth Funds and their Consequences, „Journal of Financial Economics” No. 101.
 • 12. Rose P. (2013), Sovereign Investing and Corporate Governance: Evidence and Policy, „Public Law and Legal Theory Working Paper Series” No. 192.
 • 13. Trend in Business and Economic Ethics (2008), Cowton Ch., Haase M. (eds.), Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • 14. Urban D. (2012), Strategiczna alokacja aktywów państwowych funduszy majątkowych w świetle badań empirycznych, „Folia Oeconomica” nr 276, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 15. Urwin R.(2011), Pension Funds as Universal Owners: Opportunity Beckons and Leadership Calls, „Rotman International Journal of Pension Management” Vol. 4, Iss. 1
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-298de1ce-7f1d-4828-b36e-71a44d196697
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.