PL EN


2013 | 14 | 2 | 191-199
Article title

SPATIAL DIVERSITY OF HUMAN CAPITAL IN THE EUROPEAN UNION

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this study is a comparative analysis of European Union countries in terms of human capital. Determination of the stock and prospects of human capital development is an important issue today, both in economic theory and business practice. In this study soft modeling method was used. It allows measurement of unobserved variables.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
191-199
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Department of Econometrics and Statistics, University of Bialystok
References
 • Cichy K., Malaga K. (2007) Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [in:] M. Herbst (ed.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Dagum C. (2204) Human capital. Encyclopedia of Statistical Sciences, John Wiley & Sons, pp. 1-12.
 • Domański S. R. (1993) Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Florczak W. (2007) Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [in]: W. Welfe (ed.) Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Le T., Gibson J., Oxley L. (2005) Measures of Human Capital: A Review of the Literature, Working Paper 05/10, New Zealand Treasury, New Zealand.
 • Łukasiewicz G. (2009) Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa.
 • Marciniak S. (2000) Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Perło D. (2004), Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok
 • Próchniak M. (2006) Czynniki wzrostu gospodarczego – wnioski z badań empirycznych, Ekonomista, no 3.
 • Rogowski J. (1990) Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Białystok.
 • Skrodzka I. (2012) Zastosowanie modelowania miękkiego do pomiaru kapitału ludzkiego, rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok [maszynopis niepublikowany].
 • Wold H. (1980) Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis, Banach Centre Publication 6, Mathematical Statistics.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29937bd6-134e-420f-81f6-5a990c651b3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.