PL EN


2012 | 2 | 85-108
Article title

Realizacja czterech filarów edukacji Jacques'a Delorsa w szkolnictwie wyższym w opinii studentów pedagogiki

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Implementation of the four pillars of education by Jacques Delors in higher education, in the opinion of students of pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents – made by students of pedagogy of the implementation of Jacques Delors pillars of education in higher education an assessment. It has been shown in the context of reforming education and makes learning a central issue. Survey conducted among students includes assertions which validity was assessed in regards to three categories: teaching, academics and activities outside of didactics (conducted by the university and its collaborating institutions). Placed in the article, postulate of lifelong learning justi fi es educational practices, but also modi fi es its existing character.
PL
W artykule przedstawiono - dokonaną przez studentów pedagogiki - ocenę realizacji filarów edukacji Jacques'a Delorsa w szkolnictwie wyższym. Została ona ukazana w kontekście reformowania edukacji i uczynienia z uczenia się centralnego zagadnienia. Przeprowadzona wśród studentów ankieta zawierała twierdzenia, których trafność oceniona została w trzech kategoriach: zajęcia dydaktyczne, nauczyciele akademiccy i zajęcia pozadydaktyczne (prowadzone przez uczelnię i współpracujące z nią instytucje). Postawiony w artykule postulat kształcenia całożyciowego uprawomocnił istnienie praktyki edukacyjnej, zmieniając jednak jej dotychczasowy charakter.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
85-108
Physical description
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2998ea96-70e1-42bc-aa32-30b4f3b672b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.