PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 63-80
Article title

Selected Philosophical Concepts of Time and their Usefulness in Ageing Research

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The interdisciplinarity of social gerontology encourages the use of the achievements of various sciences, the instruments of which may be helpful in deepening the knowledge about old age. In this article, the proposed source of inspiration for research on old age becomes the category of time. It shows the basic meaning of this category in reference to philosophical thought, its current use in research on old age. The review has a character signaling philosophical contexts, without embedding these concepts in the contexts of the history of philosophy. In addition, it is detailed in areas and questions which can inspire researchers on old age to use the category of time as both research canvas and interpretation canvas.
Issue
Pages
63-80
Physical description
Contributors
 • Pontifical University of John Paul II in Kraków
References
 • Arystoteles, (1990), Fizyka, [in:] Dzieła wszystkie, Vol. 2, PWN, Warszawa.
 • Birren J., (1961), The Brief History of Psychology of Ageing, „The Psychology of Ageing, The Gerontologist”, No. 1. Bugajska B., Timoszyk-Tomczak C., (2012), Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości, Wydawnictwo Uniwersytetu w Szczecinie, Szczecin.
 • Bugajska B., Timoszyk-Tomczak C., (2014), Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Bühler Ch., (1999), Bieg życia ludzkiego, PWN, Warszawa. Cibor R., (2008), Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych, „Chowanna”, No. 1. Diogenes Laertios, (1988), Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa.
 • Erikson E.H., (1950), Childhood and society, W.W. Norton&Company Inc., Nowy Jork.
 • Erikson E.H., (1998), The Life Cycle Completed, New York. Giddens A., (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.
 • Gordon Ch., Gaitz Ch., (1976), Leisure and Lives. Personal Expressity Across the Life Span, [in:] Handbook of Ageing and the Social Sciences, Binstock R.H., Shanas E. (red.), New York.
 • Ingarden R., (1998), Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Izdebski P., Polak A., (2016), Bilans życia i poczucie koherencji osób starszych w zależności od ich aktualnej sytuacji życiowej, „Gerontologia Polska”, No. 3.
 • Kant I., (1957), Krytyka czystego rozumu, Vol. 1, PWN, Kraków.
 • Leibniz G.W., (1969), Wyznanie wiary filozofa, PWN, Warszawa.
 • Manachiewicz P., (2016), Sens życia osób starszych – analiza empiryczna, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia”, No. 29.
 • Omyła-Rudzka M., (2016), Sposoby spędzania czasu przez seniorów, CBOS, Warszawa.
 • Pięta J., (2004), Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Platon, (1993), Timajos, [in:] Dialogi, Unia Wyd. „Verum”, Warszawa.
 • Platon, (2010), Państwo, PWN, Warszawa.
 • Rzepa T., (2002), Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? „Przegląd Psychologiczny”, Vol. 45, No. 1.
 • Sposoby spędzania czasu na emeryturze, (2012), CBOS, BS/106/2012, Warszawa. Sygulska K., (2016), Poczucie sensu życia osób starszych – refleksje z badań, Dyskursy Młodych Andragogów, Zielona Góra.
 • Strauss W., Howe N., (1991), Generations: The History of America’s Future, William Morrow and Company, New York.
 • Św. Augustyn, (1987), Wyznania, PAX, Warszawa. Tatarkiewicz W., (2007), Historia filozofii, Vol. 2: Filozofia nowożytna do 1830 roku, PWN, Warszawa.
 • Tornstam L., (2005), Gerotranscendence. A developted theory of positive aging, New York.
 • Turek J., (1986), Tomaszowe ujęcie czasowej nieskończoności wszechświata a współczesna kosmologia, „Roczniki Filozoficzne”, Vol. 34,3.
 • Ubaldo N., (2006), Filozofia, Świat Książki – Bertelsmann Media, Warszawa.
 • Zimbardo P., Boyd J., (2011), Paradoks czasu, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29a1c72c-27c9-4072-b9ef-e906332c1340
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.