PL EN


2014 | 16 | 1 | 71-77
Article title

Stres rodzicielski związany z wychowaniem dziecka z ADHD

Title variants
EN
Parental stress associated with raising a child with ADHD
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wszyscy rodzice przeżywają stres, jednak rodzice posiadający dziecko niepełnosprawne (lub zaburzone w rozwoju) przeżywają więcej sytuacji stresowych. Wielu badaczy zajmujących się sytuacją rodziców posiadających dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, podkreśla, że obecność dziecka zaburzonego w rozwoju — szczególnie nadpobudliwego psychoruchowo — wywiera wielostronny wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz jest poważnym źródłem stresu. Wiążą się z koniecznością poświęcenia opiece nad dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo więcej sił, energii i czasu. Wpływa również na sytuację społeczną oraz zdrowotną rodzin, zarówno w sensie fizycznym jak i psychicznym. Jest źródłem ciągłych frustracji a nawet depresji. Wielu rodziców, którzy nie mają najmniejszych problemów z dziećmi zdrowymi okazują się zupełnie bezradnymi wobec dziecka nadpobudliwego psychoruchowo.
EN
All parents experience stress, however, parents who have children with disabilities (or a developmentally impaired child) go through many more stressful situations. Many researchers who study the situation of parents who have children with various developmental disorders emphasise that having a child with developmental disorders, especially one with ADHD, has multidimensional impact on the functioning of the child’s family and is a major source of stress. Such parents have to devote more energy and time to the upbringing of their child. It also influences the social situation and health conditions of the family, both in the physical and psychological sense. Many parents who do not have any problems with their healthy children turn out to be completely helpless in relation to a child with ADHD.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29a56409-4aa2-49c6-ad5e-20d2254d6ab6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.