PL EN


2015 | 6 | 3 | 195-201
Article title

Analiza porównawcza wybranych parametrów okulograficznych uczniów gimnazjum podczas rozwiązywania zadania

Content
Title variants
EN
A Comparative Analysis of the Chosen Eyetracking Parameters during a Process of Solving a Problem by Middle School Students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia analizę procesu rozwiązywania zadania zarejestrowanego przy użyciu stacjonarnego eyetrackera. Grupę badawczą stanowili uczniowie gimnazjum. Przedmiotem analiz było porównanie zarejestrowanych parametrów okulograficznych, takich jak: czas patrzenia, liczba powrotów i liczba fiksacji uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk ścisłych oraz tych, którzy mają w tym zakresie trudności. Wyodrębniono na przykładzie wybranego zadania przyczyny sukcesu lub porażki jego rozwiązania. Wyniki badań dowodzą, że sposób czytania treści zadania bezpośrednio wpływa na jakość jego rozwiązania.
EN
The paper presents the analysis of the process of solving a problem using eyetracking technology. The research participants were 16-year-old students, graduating from middle school. The subject of the analysis was to compare the eye parameters, such as dwell time, revisits and number of fixations, registered in two groups of students, those who are gifted in science and who have difficulties in this area. The chosen reasons for success in solving the problem were distinguished. Research results show that the way of reading the wording of the problem directly affected the quality of its solution.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
195-201
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Dubiecka A., Gaweł M. (1996): Igraszki z matematyką, Opole.
  • Kahneman D. (2012): Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań.
  • Klakla M. (2003): Dyscyplina i krytycyzm myślenia, jako specyficzny rodzaj aktywności matematycznej, „Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej” nr 10.
  • Stolińska A., Andrzejewska M., Błasiak W., Rosiek R., Rożek R., Sajka M., Wcisło D. (2014): Analysis of Saccadic Eye Movements of Experts and Novices when Solving Text Tasks, [w:] Nodzyńska M., Cieśla P., Różowicz K. (red.), New Technologies in Science Education, Kraków.
  • Wcisło D., Błasiak W., Andrzejewska M., Godlewska M., Rosiek R., Rożek B., Sajka M., Stolińska A. (2014): Różnice w rozwiązywaniu problemów fizycznych przez nowicjuszy i ekspertów, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 5/2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29aae7f8-ad33-4739-abac-a1fbe5c84e2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.