PL EN


2014 | 1(87) | 41-44
Article title

Model podażowo-popytowy cen nieruchomości

Content
Title variants
EN
A Supply-demand Model of Real Estate Prices
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to answer the question whether a simple supply-demand model is capable of explaining changes in real estate prices between the years 2006 and 2013. Furthermore, modifications taking into account the process of the so-called partial adjustment have been considered as well. The research covers the Polish market with respect to different voivodeships.
PL
Opisane badanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy prosty model podażowo-popytowy jest w stanie wyjaśnić kształtowania się cen nieruchomości pomiędzy 2006 a 2013 rokiem. Rozważane są także modyfikacje uwzględniające proces tzw. częściowego dopasowania. Badanie dotyczy rynku polskiego z podziałem na poszczególne województwa.
Keywords
Year
Issue
Pages
41-44
Physical description
Dates
published
2014-03-30
Contributors
 • Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
References
 • Ashworth J., Parker S.C., Modelling Regional House Prices in the UK, “Scottish Journal of Political Economy”, 1997, nr 44.
 • Chow G.C., Demand for Automobiles in the United States: A Study in Consumer Durables, North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1957.
 • Chow G.C., Niu L., Demand and Supply for Residential Housing in Urban China. /W:/ China’s Housing Reform and Outcomes, red. naukowy: J. Man, Lincoln Institute Press, Cambridge MA 2010.
 • Florczak K., Ceny na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 2008, nr 16.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl, 2013.
 • Hill R.C., Griffiths W.E., Lim G.C., Principles of Econometrics, Wiley, New York 2011.
 • Lai L.W.C., Yu B.T., The power of supply and demand, Hong Kong University Press, Hong Kong 2003.
 • Meen G., The Time-Series Behavior of House Prices: A Transatlantic Divide?, “Journal of Housing Economics”, 2001, nr 11.
 • NBP (2013) Baza cen nieruchomości mieszkaniowych. http://www.nbp.pl/publikacje/ rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls
 • Qingyu Z., Regional unemployment and house price determination, “MPRA Papers”, 2010, nr 41785.
 • Trojanek R., Determinanty wahań cen na rynku mieszkaniowym, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 2008, nr 16.
 • Wąsewicz M., Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego finansowanie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2010, nr 44.
 • Żelazowski K., Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 2011, nr 19.
 • Żelazowski K., Determinanty zmian cen nieruchomości na przykładzie rynku łódzkiego, „Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2011, nr 192.
 • Żelazowski K., Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian a polskim rynku mieszkaniowym, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 2007, nr 15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29ad46d1-ecf7-4001-99f6-17a5373d54e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.