PL EN


2013 | 97 | 305-316
Article title

Poziom satysfakcji z pracy pracowników administracji publicznej na przykładzie Urzędu X

Title variants
EN
The Level of Job Satisfaction of Public Sector Employees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie znaczenia satysfakcji z pracy pracowników administracji publicznej, dla właściwej realizacji celów stojących przed tego typu organizacjami. Zaprezentowane w artykule rozważania teoretyczne pokazują zagadnienie satysfakcji z pracy, determinant i czynników kształtujących zadowolenie z pracy w kontekście rozwiązań postulowanych w ramach Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management). W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych satysfakcji z pracy przeprowadzonych wśród pracowników urzędu administracji państwowej. Rozbieżności, jakie uzyskano w trakcie analizy wyników badań pokazują, że pomiędzy czynnikami na poziomie deklaratywnym a tymi, które występują w rzeczywistości nie ma konsekwencji. Pomimo, że pracownicy mają duże zastrzeżenia, co do występowania poszczególnych czynników satysfakcji z pracy, czują zadowolenie z pracy w Urzędzie.
EN
This paper aims to focus on the importance of job satisfaction of public sector employees. Firstly, the theoretical background on job satisfaction in the context of New Public Management is presented. Next the results of a survey research on job satisfaction in one of the public sector organization are explored. On the basis of the analysis, the authors show that despite the fact that workers are not satisfied with some of the factors in their work place, overall job satisfaction in the examined organization is high.
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
author
  • Uniwersytet Gdański
References
  • 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.2. Clark A.E., What really matters in a job? Hedonic measurement using quit data, Labour Economics, 8/2001.3. Drenth P.J.D.D, Thierry H., de Wolff Ch.J. (ed.), Organizational psychology, Psychology Press, Sussex 1998.4. Faragher E.B., Cass M., Cooper C.L., The relationship between job satisfaction and health: a meta-analysis, Occupational and Environmental Medicine, 62(2)/2005.5. Freeman R.B., Job satisfaction as an economic variable, American Economic Review, 68(2)/1978.6. Hellriegel P., Slocum J.W., Organizational behavior, Thomson, Mason 2007.7. Herbut R., Zasadnicze przesłanki procesu reformowania administracji publicznej, [w:] Ferens A., Macek I. (red.), Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.8. Karna W., Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.9. Kołodziejski S., Krokowska J., Kaźmierski M., Badanie opinii personelu. Główne cele prowadzenia badań nastrojów w firmie, Personel, nr 22/2003.10. Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.11. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2004.12. Krynicka H., Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym, w: L. Kania, Studia lubuskie, Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie nr 2, Sulechów 2006.13. Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.14. Macko M., My i oni w organizacjach. Poczucie niesprawiedliwości organizacyjnej a kontrproduktywność pracowników, w: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. T. Listwana, A. Witkowskiego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 115, Wrocław 2010.15. Mrzygłód J., Badanie postaw i satysfakcji pracowników, Personel, 22/2003.16. Robinson S., Greenberg J., Employees behaving badly: Dimensions, determinants and dilemmas in the study of workplace deviance. Journal of Organizational Behavior, 5/1998.17. Schriensen Ch.A., Neider L.L., Equivalence in management, Tom 1, Information Age Publition, US 2001.18. Spector P.E., Fox S., Counterproductive work behavior: Investigation of actors and targets, APA Books, Washington 2005.19. Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, w: Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, 2/2003.20. Zalewska A., Dwa światy, Wyd. Academica, Warszawa 2003.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-5501
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29af0806-af06-4374-95fd-d96ee716bda3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.