PL EN


Journal
2015 | 18 | 25-37
Article title

Delimitacja obszarów funkcjonalnych małych i średnich miast w regionie łódzkim

Title variants
EN
Delimitation of small and medium sized towns functional areas in the Lodz region
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest delimitacja obszarów funkcjonalnych małych i średnich miast regionu łódzkiego. Artykuł stanowi część szerszego badania poświęconego delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w całej Polsce. Najważniejszym elementem analizy jest propozycja autorskiej metody delimitacji obszarów funkcjonalnych małych i średnich miast z zastosowaniem powiązań funkcjonalnych. Badania testowe zaprezentowane w artykule są prowadzone na zbiorze 25 ośrodków miejskich województwa łódzkiego. Wnioski płynące z badania wskazują, że to nie wielkość, liczona liczbą mieszkańców, jest decydującym czynnikiem kształtującym zakres przestrzenny miejskich obszarów funkcjonalnych. Większą rolę odgrywa położenie miasta oraz jego funkcja administracyjna.
EN
The main aim of the author is to delimitate functional areas of small and medium-sized towns in the Łódź region. The paper is part of the author’s larger research project which focuses on the problem of delimitation of small and medium-sized towns functional areas in Poland. An important element of the analyses, apart from their cognitive aspect, is a proposal of the own method of delimitation urban functional areas with the use of functional linkages. All the analyses have been conducted on the basis of 25 small and medium-sized towns in the Łódź voivodesh
Journal
Year
Issue
18
Pages
25-37
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Andersen A.K., 2002, Are commuting areas relevant for the delimitation of administrative regions in Denmark?, “Regional Studies”, 36(8).
 • Czarnecki A., 2007, Rola małych miast w strukturze rynków pracy ludności wiejskiej (przykład dojazdów do pracy), „Biuletyn KPZK PAN”, z. 232.
 • Heffner K., 2000, Problemy sieci osadniczej a  kształtowanie się lokalnych centrów rozwoju, [w:] Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza (społeczne, ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania), red. M. Kłodziński, A. Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Heffner K., 2005, Małe miasta w  rozwoju obszarów wiejskich, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny.
 • Heffner K., Gibas P., 2014a, Polityka spójności UE a obszary funkcjonalne centrów regionalnych w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 367.
 • Heffner K., Solga B., 2006, Lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich – znaczenie i powiązania małych miast, „Studia Obszarów Wiejskich”, t. 11.
 • Heffner K., Gibas P., 2014b, Zasięg stref oddziaływania metropolii, „Studia Miejskie”, nr 13.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kwiatek-Sołtys A., 1998, Zagadnienia współczesnych przemian funkcjonalnych małych miast południowej Polski, na przykładzie województwa tarnowskiego, [w:] X Konwersatorium Wiedzy o mieście: metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Pielesiak I., 2012, Delimitacja i  instytucjonalizacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, „Studia KPZK PAN”, t. 147.
 • Śleszyński P., 2013, Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, 85(2).
 • Ulańska J., Borowska-Stefańska M., 2012, Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, „Studia KPZK PAN”, t. 147.
 • Wiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29b133bb-8d88-433f-b720-57230cd991f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.