PL EN


2013 | 4 | 9 | 43-74
Article title

What Makes Ethnic Groups in the United States Politically Effective

Content
Title variants
PL
Uwarunkowania politycznej efektywności etnicznych grup interesu w Stanach Zjednoczonych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article concerns the potential influence of ethnic interest groups on U.S. foreign policy. Are they successful? It is rather difficult to answer this question. This article concentrates, though, on something else. By looking at the examples of some ethnic groups, and their activity it points to the circumstances that can potentially enhance their influence. It identifies and analyzes the groups’ and their members’ characteristics as well as the political environment they are lobbying in. Factors such as the identity of the members of the diaspora, the character of their relations with the country of origin, the degree of assimilation, their socio-economic status seem to be a matter of considerable significance. As far as the size of an ethnic population is concerned, it is more complicated. It is not the mere size of a particular ethnic population that counts but the number of people who really care. The article also analyses the external determinants that are in a groups’ favor. The mobilization of potential activists is more probable when the interests of the country of origin are under threat, and when there is a clearly identifiable enemy. The potential for success increases when it is possible for the an ethnic interest group to build a coalition with other lobbies and when the goals that it tries to achieve are not in conflict with the interests of the United States, as it is perceived by decision makers.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest kwestiom związanym z potencjalnym wpływem organizacji etnicznych na politykę zagraniczną USA. W jakim stopniu grupy te wywierają wpływ na amerykańską politykę? Na to pytanie nie da się raczej odpowiedzieć. Artykuł niniejszy skupia się na innej kwestii, a mianowicie na określeniu czynników, które mogą wpływać na to, że grupy będą bardziej lub mniej skuteczne w swojej działalności lobbingowej. Na skuteczność tę w znacznym stopniu wpływają między innymi tożsamość członków diaspory, charakter relacji z krajem ojczystym, stopień asymilacji w kraju przyjmującym. Jeżeli chodzi o rozmiar grupy etnicznej, to sprawa jest w pewnym sensie skomplikowana, gdyż sam rozmiar populacji nie odgrywa takiej roli jak liczba jej członków, którym naprawdę zależy na dobru ich bądź przodków ich byłej ojczyzny. Jest ona ciężka do oszacowania i zależy w znacznej mierze od umiejętności mobilizacyjnej przywódców organizacji etnicznych. Oprócz czynników związanych z samymi charakterystykami grup w artykule pojawia się również refleksja nad wpływem czynników zewnętrznych. Potencjał mobilizacyjny i konsekwentnie skuteczność lobbingowa wzrasta, gdy kraj pochodzenia jest zagrożony, jak również, gdy występuje łatwo identyfikowalny wróg bądź przeciwnik. Prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta również, gdy grupie udaje się zbudować koalicję z innymi grupami interesu oraz przede wszystkim gdy cele, o które zabiega, nie stoją w sprzeczności z wizją, jaką odnośnie do amerykańskiego interesu narodowego mają elity decyzyjne.
Year
Volume
4
Issue
9
Pages
43-74
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29b1890f-a771-49bc-a7b3-fa04225930d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.