PL EN


2013 | 1 | 3 | 363-383
Article title

Wpływ bieżącej płynności finansowej w ujęciu statycznym na wartość przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
The impact of current financial liquidity in terms of static on the value of the company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie czy bieżąca płynność finansowa mierzona w ujęciu statycznym ma wpływ na kształtowanie się wartości przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzono na jednej, z największych polskich firm, notowanych na warszawskiej GPW. Płynność finansową zmierzono wykorzystując klasyczne miary takie jak: wskaźnik bieżącej płynności finansowej, wskaźnik płynności przyspieszonej, wskaźnik środków pieniężnych. Wartość przedsiębiorstwa ustalono na podstawie ceny akcji. Do badań zastosowano metody ilościowe oparte na liniowych modelach ekonometrycznych oraz analizie współczynników korelacji liniowej.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
363-383
Physical description
Contributors
 • Dr, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, tsowinski@uni.opole.pl
References
 • Bodie Z., Merton R.C. (2003), Finanse, PWE, Warszawa.
 • Gołaś Z., Witczak A. (2010), Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (15).
 • Kamela Sowińska A. (1996), Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 • Kurs akcji spółki Orlen, http://www.gpw.pl, dostęp dnia 15.01.2013.
 • Małkowska D. (2001), Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w latach 2001/2002, ujęcie podatkowe i rachunkowe, ODDK, Gdańsk.
 • Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa.
 • Niemczyk R. (2000), Wycena wartości niematerialnych i prawnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Płynność finansowa podstawowe korzyści z jej analizy, http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/1008_plynnosc_finansowa.pdf, dostęp dnia 15.01.2013.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, Dz. U. Nr 6, poz. 35 z późn. zm.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Sprawozdania finansowe PKN ORLEN, http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/SprawozdaniaFina nsowe.aspx, dostęp dnia 15.01.2013.
 • Waśkowski Z., Wycena wartości firmy metody i zastosowanie, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=93 1427, dostęp dnia 15.01.2013.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR, Warszawa.
 • Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, O.E., Kraków.
 • Wskaźniki inflacji, http://www.stat.gov.pl, dostęp dnia 15.01.2013.
 • Wskaźniki sektorowe, http://rachunkowosc.com.pl/wskazniki_ sektorowe, dostęp dnia 15.01.2013.
 • Zarządzanie płynnością finansową, http://www.epodatnik.pl/artykul/ doradca_podatnika/1054/ ZARZADZANIE_PLYNNOSCIA_FINA NSOWA.html, dostęp dnia 15.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29b53e7a-ab47-499a-a082-b8f953381aaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.