PL EN


2015 | 3 | 143-155
Article title

Granice cielesności w Morfinie Szczepana Twardocha

Content
Title variants
EN
The corporal limitations in “Morfina” written by Szczepan Twardoch
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to read the novel written by Szczepan Twardoch “Morfina”, by using the category of corporality and somapoetics. The book represents the interest in the subject of corporality which affects the plot. Morfina shows different ways of crossing the borders of varied norms by the human being. As a result, the category of corporality comes to the foreground of the novel. In addition, the article shows female dominance over the masculinity and the process of discovering self-identity of the protagonist of “Morfina”.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Dybel Paweł, Seksualność zdegradowana, czyli perwersyjny świat prozy Brunona Schulza, „Teksty Drugie” 2005, nr 3.
 • Jung Carl Gustav, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wybrał, przeł. i wstępem poprzedził Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1993.
 • Kristeva Julia, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. Maciej Falski, Kraków 2007.
 • Król Zofia, Kostek pod Grunwaldem, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4882-kostek-pod-grunwaldem.html, (dostęp: 23.04.2015).
 • Łebkowska Anna, Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 4.
 • Łebkowska Anna, Pojęcie focus w narratologii – problemy i inspiracje, [w:] Punkt widzenia w tekście i dyskursie, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Ryszard Nycz, Lublin 2004.
 • Łebkowska Anna, Somatopoetyka, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Kraków 2012.
 • Merleau-Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, tłum. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, posł. Jacek Migasiński, Warszawa 2001.
 • Rams Paweł, Transgresja jako metafora. Przypiski do myśli Richarda Rorty’ego, [w:] Pęknięcia, granice, przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XIX wieku, red. Józef Wróbel, Kraków 2013.
 • Rembowska-Płuciennik Magdalena, W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, „Ruch Literacki” 2006, z. 6.
 • Stanios Ewelina, Ulepiony z żeńskiej gliny, „Akcent” 2013, nr 4 (132).
 • Twardoch Szczepan, Morfina, Kraków 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29b6a7bf-ac0a-4394-bb9a-b8f3df1c708e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.