Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 280-288

Article title

Model kompetencji kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zaproponowanie modelu kompetencji menedżerów, które mogą być przydatne w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest to zagadnienie słabo rozpoznane w literaturze. Istnieje wiele publikacji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, natomiast rzadziej poświęca się uwagę, jakie to kompetencje są potrzebne menedżerom do realizacji tych koncepcji w przedsiębiorstwie. Trzeba dodać, że w niewielu przedsiębiorstwach w sposób dojrzały realizuje się owe koncepcje. Powodem może być niedostatek kompetencji menedżerów pod tym względem. Artykuł stanowi próbę wskazania, na bazie literatury, tych najbardziej potrzebnych. Są to: myślenie o przyszłości i dostrzeganie szans dla rozwoju biznesu w sposób zrównoważony, dzielenie się pomysłami, współpraca zespołu menedżerów ponad granicami działów, zarządzanie projektami, przywództwo etyczne, rozwój ludzi, w tym kreowanie następców (sukcesorów).

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-29b9bf80-d5ee-4d28-a863-b2f95f03c6d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.