PL EN


2004 | 6 | 51-65
Article title

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Content
Title variants
EN
Economic Value Added - EVA used as a performance measure of a strategic controlling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji ekonomicznej wartości dodanej – EVA oraz wskazanie praktycznych obszarów jej wykorzystania w narzędziu, jakim jest zrównoważona karta wyników. Autor podejmuje także próbę odpowiedzi na pytanie, w których obszarach zrównoważonej karty wyników oraz systemie controllingu strategicznego może być wykorzystywana ekonomiczna wartość dodana.
EN
The article attempts to find an answer to the question whether economic value added EVA is the measure that could be used in the strategic controlling. The paper is devoted to the real meaning of the strategic controlling; the balanced result sheet and the ways to calculate the value-based performance measure - EVA. In the final part of the paper weak and strong points of the EVA concept have been presented, which on one hand determine, and on the other hand limit the possibilities of its use in the strategic controlling.
Year
Issue
6
Pages
51-65
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
References
 • Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997.
 • Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Cwynar A., Cwynar W., Jak zmierzyć efekt kreacji wartości dla właściciela przedsiębiorstwa - przekrój dostępnych możliwości, cz. l, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 7.
 • Cwynar A., Cwynar W., Nowe mierniki przyrostu (ubytku) wartości firmy, "Ekonomista" 2000, nr 2.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Duliniec A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" 1999, nr 5.
 • http://www.canoe.ca./FPInvesting/mva_jun27_howthecrea.html, David Thomas How the creators of real wealth are calculated. The Financial Post.
 • http://www.snc.edu/socsci/cnan/333/eva_3html
 • http://www.stan-creativo.com/pecora/eva.html
 • http://www.sternstewart.com
 • Jagiełło K., Ekonomiczna wartość dodatkowa EVA - finansowy miernik przyrostu (ubytku) wartości przedsiębiorstwa. Metody i procedury liczenia oraz praktyczne obszary jego wykorzystania, I Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Instrumenty rynku finansowego w teorii i praktyce, materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 1999.
 • Jaruga A., Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 1, s. 2-5.
 • Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Kabalski P., Zrównoważona karta dokonań - jak może wyglądać w praktyce, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 4, s. 4.
 • Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo, "Rzeczpospolita" 2002, nr 274 (6351), s. B4.
 • Marciniak S., Krwawicz M., Zrównoważona karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 7, s. 12-17.
 • Marcinkowska M., Controlling w banku, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 2.
 • Nowak W.A., Rachunkowość a sterowanie dokonaniami organizacji - pogląd współczesny, "Rachunkowość" 1999, nr 10, s. 603-604.
 • Nowosielski S., Controlling operatywny, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 12.
 • Podstawy controllingu, pod red E. Nowaka, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Potocka-Lewicka S., Kryteria decyzyjne w zarządzaniu finansowym grupą kapitałową, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków 1999.
 • Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, pod red. E. Nowaka, PWE, Warszawa 1996.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
 • Rutkowski A., Ekonomiczna wartość dodana a ocena organizacji gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 1999, nr l.
 • Sekuła Z., Controlling operatywny, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 12.
 • Sekuła Z., Controlling strategiczny, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 7-8.
 • Sierpińska M., EVA - As a Measure of Enterprise Restructuring Effects, Restructuring of the National Economy, Zakamycze 1999.
 • Sierpińska M., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Sierpińska M., Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane 1998.
 • Stewart G., Quest for Value. The EVA™ Management Guide, Harper Business, New York 1991.
 • Stewart G.B. III, EVA™ : Fact and Fastasy, "Journal of Applied Corporate Finance" Summer 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29bf2b09-324d-4e66-bfc1-22124143521f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.