PL EN


2017 | 20 | 5 | 213-230
Article title

Katolickie wychowanie, wiara i autorytet

Authors
Content
Title variants
EN
Catholic Education, Faith and Authority
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The text aims to show that authority and obedience are essential within Catholic education. In fact, Faith is “obedience” to the Truth as says the Second Vatican Council and the Truth is endowed with “authority” because God Himself is embodied in Jesus Christ. It is necessary to stress that – according to the Christian faith – this dependence upon God is not a kind of slavery but rather a loving relationship to the Father which sets humans free. This happens because man has an original dignity coming from his creation “in God’s image”. Catholic education must make people able to practice self-dominion (through the experience of authority) in order to choose only what is good so as to obey to the truth of human identity.
PL
Tekst ma na celu wykazanie, że autorytet i posłuszeństwo są niezbędne w katolickim wychowaniu. W rzeczywistości wiara jest „posłuszeństwem” wobec Prawdy, jak mówi Sobór Watykański II, a prawda jest obdarzona „autorytetem”, ponieważ sam Bóg jest ucieleśniony w Jezusie Chrystusie. Konieczne jest wyjaśnienie, że – zgodnie z wiarą chrześcijańską – odwieczna zależność od Boga nie jest rodzajem niewolnictwa, ale miłosnym związkiem z Ojcem, czyniącym człowieka wolnym. Jest tak dlatego, ponieważ oryginalna godność człowieka pochodzi ze stworzenia go „na obraz Boży”. Wychowanie katolickie powinno nauczyć panowania nad sobą (w relacji z autorytetem), aby móc wybrać tylko to, co jest dobre i być wiernym prawdziwej istocie człowieka.
Year
Volume
20
Issue
5
Pages
213-230
Physical description
Contributors
author
References
  • Augustine, The City of God. Augustin, The Predestination of Saints. Catechism of the Catholic Church. Cyril of Jerusalem, Catechism. Francis, Laudato si’. Gregory of Nyssa, On the Making of Man. Guardini R., Learning the Virtues, Sophia Institute Press, Manchester (NH) 2013.
  • Jerumanis A.M., In Cristo, con Cristo, per Cristo, Edizioni Camilliane, Roma 2013.
  • John Paul II, Christifideles laici.
  • John Paul II, Homily (12.03.2000).
  • Leo I, Sermon, XXI.
  • Nietzsche F., The Will to Power.
  • Origen, Against Celsus.
  • Second Vatican Council, Dei Verbum.
  • Second Vatican Council, Gaudium et spes.
  • Tremblay R., Zamboni S. (ed.), Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, MIC, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29c8f5ee-6bf1-41a3-bfa6-655d53284766
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.