PL EN


2015 | 12 (791) | 56-65
Article title

Diagnoza CRM w zarządzaniu bankiem

Title variants
EN
Diagnosis of CRM in the Management of the Bank
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej publikacji scharakteryzowano CRM w aspekcie podejścia zasobowego oraz ujęcia zarządzania wartością klienta w strategii biznesowej CRM. Dokonano analizę wdrożenia systemu CRM na przykładzie banku Y. Do oceny tychże celów zastosowano analizę dokumentacji bankowej oraz kwestionariusz ankiety.
EN
In this publication, CRM characterized in terms of the approach Abstract: In this publication, CRM characterized in terms of the approach of the resource and customer value management approach in the CRM business strategy. Made an analysis of the implementation of the CRM system on the example of the bank Y. To assess these objectives by analysis of bank records and questionnaire.
Keywords
PL
EN
Contributors
  • mgr Henryk Wojtaszek, Politechnika Częstochowska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29ce00f0-e90a-4ce4-a0e7-2feb79c7e979
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.