Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 15

Article title

Technological development as a function of possibilities of air force use

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article presents the importance of technological development in the context of the new possibilities of using the air force on a complex digital network battlefield. The role of continuous 3D surveillance of a battlefield while gaining air supremacy was described. It was demonstrated how the use of the precision weapons, weapons based on new achievements in physics, and revolution in propulsion systems are changing the face of future combat and of the role of the use of aviation.

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

References

 • 1. Augustyn Sławomir, Żywotność lotniczego systemu antropotechnicznego, AON, Warsaw, 2013.
 • 2. Bartnik Ryszard, Lotnictwo w walce z siłami nieregularnymi, AON, Warsaw, 2014.
 • 3. Bartnik Ryszard, Lotnictwo w zarysie, AON, Warsaw, 2013.
 • 4. Bednarek Józef, Andrzejewska Anna, Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Difin, Warsaw, 2014.
 • 5. Creveld Martin, Era lotnictwa wojskowego, Instytut Wydawniczy Tetragon, Warsaw, 2013.
 • 6. Czekała Zbigniew, Parada radarów, Wydawnictwo Bellona, Warsaw, 1999.
 • 7. Grenda Bogdan, Nowak Jacek, Dowodzenie siłami powietrznymi, AON, Warsaw, 2011.
 • 8. Grenda Bogdan, Nowak Jacek, Planowanie użycia sił powietrznych, AON, Warsaw, 2013.
 • 9. Kaku Michio , Wizje. Czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku, Prószyński Media, Warsaw, 2011.
 • 10. Kozuba Jarosław, Rurak Adam, Proces decyzyjny pilota w sytuacji innej niż planowana, Logistyka, No. 6, Poznań, 2015.
 • 11. Kozuba Jarosław, Rurak Adam, Szkolenie lotnicze – zarys dobrych praktyk. Cz. 2. Organizacja lotnicza versus szkolenie lotnicze, Logistyka, No. 6, Poznań, 2015.
 • 12. Nita Piotr, Projektowanie lotnisk i portów lotniczych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warsaw, 2014.
 • 13. Nowak Jacek, Charakterystyka militarnych zagrożeń bezpieczeństwa powietrznego, Zeszyty Naukowe WSOSP, No. 2(17), Dęblin, 2011.
 • 14. Rajchel Jan, Grenda Bogdan, Nowak Jacek, Problemy dowodzenia Siłami Powietrznymi w Sojuszu Północnoatlantyckim, WSOSP, Dęblin, 2012.
 • 15. Rajchel Jan, Rurak Adam, Profesjonalne siły zbrojne w społeczeństwie XXI wieku, Zeszyty Naukowe WSOSP, No. 2(21), Dęblin, 2013.
 • 16. Rajchel Jan, Zabłocki Eugeniusz, Siły Powietrzne w sojuszniczym systemie obronnym, WSOSP, Dęblin, 2009.
 • 17. Rurak Adam, Inspirujące metody dowodzenia w Siłach Zbrojnych, Zeszyty Naukowe WSOSP, No. 1(20), Dęblin, 2013.
 • 18. Rurak Adam, Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych, Zeszyty Naukowe WSOSP, No. 2(23), Dęblin, 2014.
 • 19. Rurak Adam, Systemy wspomagania komputerowego w szkoleniu i doskonaleniu kadr dowódczych, Zeszyty Naukowe WSOSP, No. 2(25), Dęblin, 2015.
 • 20. Skorupski Jacek, Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw, 2014.
 • 21. Załęski Krzysztof, Uwarunkowania użycia sił powietrznych w systemie bezpieczeństwa narodowego, WSOSP, Dęblin, 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-29d1d7a9-545c-4fb8-a90a-94ecfbd7dc19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.